Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 174

note /search

Rachunkowość - podstawy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

Rachunkowość jednostki obejmuje: Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w początku chronologicznym i systematycznym Okresowe ustalenie lub spr...

Podział rozliczeń

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Podział rozliczeń w jakiej formie przekazywane/otrzymywane są środki ? - gotówkowe, bezgotówkowe w jakim czasie regulowane są zobowiązania? - natychmiastowe, kredytowe w jakim zakresie strony transakcji ponoszą ryzyko? - uwarunkowane, nieuwarunkowane Sposoby pieniężne: Przedpłata 100% Zaliczka (...

Zarządzanie strategiczne - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

6. polityka państwa może być protekcjonistyczna lub restrykcyjna Im bardziej protekcjonistyczna tym wejście trudniejsze i sektor atrakcyjniejszy System planowania w przedsiębiorstwie Planowanie z punktu widzenia horyzontu czasu powinno być planowaniem: Strategicznym Operacyjnym Zarządzanie st...

ZPM materiały

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1498

ZPM 1. Otoczenie międzynarodowe co to jest?- elementy, sfery, co opisuje, cechy : koncepcja NIH not invented here Podmioty otoczenia międzynarodowego: 1.    Państwa 2.    Przedsiębiorstwa 3.    Ugrupowania gospodarcze - np. UE, NAFTA, Mercosur, Assean 4.    Organizacje międzynarodowe - WTO, MFW, ...

Audyt - wstęp

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

7.11.2012 audyt Audyt jest traktowany jako funkcja przedsiębiorstwa wspierająca zarządzanie informacjami i podejmowanie decyzji. Podstawowym zadaniem audytu nie jest zatem jedynie, jak to miało miejsce w przypadku kontroli, sprawdzenie poprawności funkcjonowania danego obszaru przedsiębiorstwa pr...

Karta pracy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

Praca zawodowa studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - karta pracy Imiona I nazwiska Części projektu Agnieszka Szczypczyk koordynator Aleksandra Sawczyk Monika Motyka Małgorzata Łabno Bartosz Stolarczyk Merytoryka spisu treści X X X Grafika spisu treści X X X Główne wnioski i rekom...

Obserwacja uczestnicząca ukryta

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2597

Piotr Chomczyński - wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta. Wstęp. Kwestią poruszona w artykule jest problem etycznej strony obserwacji uczestniczącej ukrytej. Przedstawiają ją poniższe punkty: Zmiana statusu obserwowanych w oczach badacza; Problem zaufania oparte...

PROCESY SPOŁECZNE

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 966

ZAJĘCIA 1 1. Metafora organiczna: Comte, Spencer, badania diachroniczne i synchroniczne jako konsekwencja podziałów statyka/dynamika, struktura/funkcja. August Comte podzieli swój system teoretyczny na dwie części: statykę społeczną i dynamikę społeczną. U podstaw tego rozróżnienia zawarta była a...

Metody badan jakościowych i ilościowych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

Projekt badawczy metody badań jakościowych i ilościowych Praca zawodowa studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Skład zespołu: Małgorzata Łabno Monika Motyka Aleksandra Sawczyk Agnieszka Szczypczyk Bartosz Stolarczyk 1. Cel badania: Celem badania jest analiza poziomu aktywności zawodowej ...

Techniki projekcyjne Maison

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1988

Techniki projekcyjne Maison Opracowanie stron 166-198 Techniki projekcyjne; Początkowe zastosowanie w psychiatrii W badaniach marketingowych, pozwalają na poznanie potrzeb konsumentów oraz odpowiedzi na pytania, co ich motywuje d...