Podstawy organizacji i zarządzania: otoczenia organizacji oraz ewolucja zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3759
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania: otoczenia organizacji oraz ewolucja zarządzania - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania: otoczenia organizacji oraz ewolucja zarządzania - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania: otoczenia organizacji oraz ewolucja zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Obszerna notatka (10 stron) z przedmiotu Podstawy Organizacji i Zarządzania prowadzonego przez dra Krzysztofa Woźniaka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka zawiera dwa wykłady: jeden dotyczy otoczenia organizacji, drugi ewolucji zarządzania (od początków w XIX w.). W dokumencie zostały omówione następujące tematy: prekursorzy zarządzania ( Robert Owen, Charles Babbage, Frederick Taylor ), cykl Le?Chateliera, podział pracy, podejście behawioralne w zarządzaniu, funkcje Fayola, spojrzenie ilościowe, podejście systemowe w zarządzaniu, synergia, podejście sytuacyjne. Drugi wykład poświęcony jest kwestii otoczenia organizacji. Omawiane pojęcia to między innymi: klasyfikacja otoczenia ( otoczenie zewnętrzne, otoczenie wewnętrzne ), otoczenie ogólne, otoczenie zadaniowe, wymiar ekonomiczny otoczenia ogólnego, wymiar techniczny, wymiar społeczno-kulturowy, wymiar polityczno-prawny, wymiar międzynarodowy, konkurenci, klienci, dostawcy, regulatorzy, środowisko wewnętrzne ( właściciele, zarząd, pracownicy, fizyczne środowisko pracy ), działania dostosowawcze organizacji do otoczenia, model skuteczności organizacji, metody analizy otoczenia firmy ( analiza makrootoczenia, mikrootoczenia, potencjału firmy ).

Ćwiczenia nr1 - 2.04.2011
Ewolucja zarządzania
Wykład 3
Prekursorzy zarządzania:
Robert Owen - XIX wiek - był jednym z pierwszych menedżerów, który dostrzegł znaczenie zasobów ludzkich organizacji. Był przekonany, że robotnicy mają prawo do poszanowania godności. Wprowadził lepsze warunki pracy, wyższy minimalny wiek dla zatrudnianych dzieci, posiłki pracownicze i krótszy czas pracy. Uważał, że większa troska o pracownika zaowocuje wyższą produkcją. Jego badania zostały wykorzystane w behavioralnym podejściu do zarządzania.
Charles Babbage - koncentrował się na efektywności produkcji, wiązał wielkie nadzieje z podziałem pracy i był orędownikiem zastosowania w tym obszarze matematyki. Uważał też, że duże znaczenie mają harmonijne stosunki między kierownikiem a pracownikami
Podejście klasyczne:
Składa się z dwóch gałęzi: naukowego zarządzania i zarządzania administracyjnego
Naukowe zarządzanie koncentrowało się na poprawie wyników osiąganych przez pracowników
Przedstawiciele naukowego zarządzania: Taylor
Taylor - obserwował zjawisko, które nazywał spowalnianiem pracy (celową pracę w tempie niższym od możliwości każdego pracownika)
Taylor badał i mierzył czas każdego elementu pracy robotników, określił co powinien wytwarzać każdy robotnik, zaprojektował najbardziej efektywny sposób wykonania każdego elementu pracy, wprowadził akordowy system wynagrodzeń
Opracował kroki w naukowym zrządzaniu na podstawie badań: 1) naukowo opracować każdy element pracy na danym stanowisku w miejscu praktykowanych metod; 2) naukowo dobierać pracowników i następnie szkolić ich do wykonywania pracy zgodnie z krokiem 1; 3) nadzorować pracowników, by mieć pewność, że będą się stosować do przypisanych im metod wykonywania pracy; 4) dalej planować pracę.
Zasady wynikające z dorobku Taylora:
1. Należy badać i precyzyjnie ustalać sposób wykonania każdej czynności
2. Wzorcowe sposoby wykonania powinny być rozpowszechniane przez szkolenie wśród wszystkich pracowników 3. Dla wzorcowych sposobów należy ustalić wzorcowe czasy wykonania (normy
4. Konieczne jest oddzielenie funkcji przygotowania od funkcji wykonania pracy
5. W miejsce struktur liniowych należy wprowadzać struktury funkcjonalne
6. W badaniach organizatorskich należy uwzględniać warunki pracy
Krytyka Tay

(…)

… form wynagradzania
Mc Gregor - teoria X i Y
Likert - dwie orientacje kierowników
Koncentruje się na zachowania orgaizacyjnych pracowników, zwrócenie uwagi na ludzi jako ważny zasób organizacji
Złożoność zachowań ludzkich utrudnia ich przewidywanie
Spojrzenie ilościowe
To młodsze podejście w teorii organizacji
Koncentruje się na skuteczności , optymalizacji procesów decyzyjnych
Opracowanie modeli…
… fluktuacji pracowniczej
Inicjatywa - podwładni powinni mieć swobodę inicjatywy
Harmonia - praca zespołowa, duch zespołu, poczucie jedności i przynależności do jednej grupy powinny być popierane i podtrzymane.
Funkcje Fayola:
Funkcje w szerokim znaczeniu:
- czynności techniczne
- czynności handlowe
- czynności finansowe
- czynności ubezpieczeniowe
- czynności rachunkowościowe
- czynności administracyjne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz