Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 152

Logika_relacje_2008

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

Elementy logiki Zdanie w sensie logiki ………………………………………………………………………………... Forma zdaniowa ……………………………………………………………………………………… Spójniki zdaniowe (funktory zdaniotwórcze) ………………………………………………………... Tautologia (twierdzenie, prawo logiki) …………………………...

Logika_relacje_2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

Matematyka – studia dzienne  Elementy logiki  Zdanie w sensie logiki ………………………………………………………………………………...  Forma zdaniowa ………………………………………………………………………………………  Spójniki zdaniowe (funktory zdaniotwórcze) ………………………………………………………... 

Macierze_2008

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Macierze c.d.     1 2 − 4 3   3 2 − 4 3    −   2 1 3 0 − 2 1 2 0 1)  Obliczy     ć wyznaczniki macierzy:  ,      2 3 2 − 2   2 1 2 − 2      3 1 4 1   4 1 3 1     1 1 1   4 3 4      2)  Rozwiązać nierówności:  a)   det 3 x 2 − 3 x 1  0   ,     b)   det  x  + 1 1 0...

Macierze_2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Matematyka – studia dzienne  Macierze.    1)  Wykonać działania na macierzach:    0 −1 −1 0 1  −1 0    −1  3   A  = 3   ,   B  = T − 3 2  ,  C  =   ,   D  =  1 1 − 2 ,   E  = [2 −1 ] 3    4 5 1    4 5 − 7 − 2    0 3 −1 1)  T 2  A  − 3 B      2)  − 4  AT  + 5 B    3...

Matma - funkcje dwóch zmiennych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2569

Pochodne funkcji jednej zmiennej Ekstrema: ( Twierdzenie ): Punkty przegięcia: ( Twie rdzenie ): Jeżeli funkcja jest różniczkowalna i ciągła w oraz dla i istnieje to jeżeli: 1) to funkcja ma w tym punkcie maksimum lokalne 2) to funk...

Przyklad_2010

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...

Przyklad_2010_3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

Nazwisko i imię:  ……………………………………………………………….., Kraków, dn., ………………………    KrDZFr 101   nr albumu  ……………………………..    Egzamin z Matematyki  Test wielokrotnego wyboru (zadania 1 – 10, punktowane są w skali 0 – 3 pkt.)   Poprawną odpowiedź należy oznaczyć znakiem „X”    1  Funkcja   f  :  D  → ℜ  ,  2 ...

Rachunek cd.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

ZADANIA NA ZAJĘCIA - FIR Zad.1 . Dystrybuanta zmiennej losowej Y dana jest wzorem: a) Obliczyć: b) Wyznaczyć funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej Y i narysować jej wykres. c) Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję (VarX,V(X), D 2 X,...

Rachunek prawdopodobienstwa - Przestrzeń probabilistyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2037

Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej    Treści kształcenia:  Przestrzeń probabilistyczna (definicja i własności) prawdopodobieństwo  warunkowe, tw. o prawdopodobieństwie zupełnym, wzór Bayesa, zmienn...

Reprezentacja_macierzowa_2008

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Reprezentacja macierzowa przekształcenia liniowego 1) Podać reprezentacje macierzowe w bazach kanonicznych dla przekształceń liniowych z zad. 14 (s.6) 2) Wyznaczyć macierz reprezentującą przekształcenie liniowe , w bazach oraz ....