Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 153

Szeregi_liczbowe_2008

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2086

Szeregi liczbowe    1.  Sprawdzić warunek konieczny zbieŜności szeregów. Co na tej podstawie moŜna wnioskować  o zbieŜności szeregu?  ∞ − 2  n n n  + n ∞ ∞  4   5  ∞ n 2  a)  ∑9 ⋅     b)  ∑  n 5 10 n  + 3 2 n  − 5 n    c)  ∑ n 2 n n n    +       d)  ∑  e  + 4 + 5   n n 3 4 1     n...

Szeregi_liczbowe_2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Matematyka – studia dzienne  Szeregi liczbowe    1.  Sprawdzić warunek konieczny zbieŜności szeregów. Co na tej podstawie moŜna wnioskować  o zbieŜności szeregu?  ∞ − 2  n n n  + n ∞ ∞  4   5  ∞ n 2  a)  ∑9 ⋅     b)  ∑  n 5 10 n  + 3 2 n  − 5 n    c)  ∑ n 2 n n n    +       d)  ∑  e  ...

Uklady_r2008

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Rząd macierzy  2 −1 1 1 2 0  −1 2 3  1     1)  Określić rząd macierzy:   A  =   ,   B  = 0 1 1 ,  C  = 1 4 1     2 − 4 − 6  1   1 3 4   2 3 − 4  1 2 − 4 3   3 − 2 5 1   1 −1 0 2 1       −1 1 3 0 D  = ...

Uklady_r_2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Matematyka – studia dzienne  Rząd macierzy  2 −1 1 1 2 0  −1 2 3  1     1)  Określić rząd macierzy:   A  =   ,   B  = 0 1 1 ,  C  = 1 4 1     2 − 4 − 6  1   1 3 4   2 3 − 4  1 2 − 4 3   3 − 2 5 1   1 −1 0 2 1...

ZADANIA NA ZAJĘCIA-RACHUNEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

ZADANIA NA ZAJĘCIA - FIR Zad. 1 . Dystrybuanta zmiennej losowej Y dana jest wzorem: a) Obliczyć: b) Wyznaczyć funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej Y i narysować jej wykres. c) Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję (VarX,V(X), D 2 ...

2. Oprocentowanie lokat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1918

Oprocentowanie lokat   (ćwiczenia 1, 2)     1) Obliczyć wartość lokaty 100 zł po upływie 6 lat, jeŜeli roczna stopa procentowa wynosi 6% oraz  kapitalizacja jest: a) roczna prosta, b) półroczna prosta, c) dwuletnia prosta, d) roczna złoŜona,   e) kwartalna złoŜona, f) miesięczna złoŜona, g) dzien...

3,4. Stopy procentowe i inflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1274

Stopy: efektywna, równoważna, przeciętna, realna  (ćwiczenia 3, 4)    1)  Porównać banki A, B, C, D pod względem atrakcyjności oprocentowania (kredytowania):  Bank  A  dokonuje  kapitalizacji  kwartalnej  złoŜonej  z  góry  przy  rocznej  stopie  8%,  w  Banku  B  kapitalizacja  jest  miesięczna ...

6. Bony Skarbowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358

Bony skarbowe  ( ćwiczenia 6)      Bony  skarbowe  naleŜą  do  krótkoterminowych  papierów  wartościowych.  Emitentem  bonów  jest  Skarb  Państwa  reprezentowany  przez  Ministra  Finansów.  Z  punktu  widzenia  emitenta  bony  skarbowe  stanowią źródło krótkoterminowej poŜyczki zasilającej budŜ...

7,8. Wklady Oszczędnościowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...

10. Renta kapitalowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1232

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...