Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 151

Baza_homomorfizmy_2008

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Baza przestrzeni wektorowej 1) Sprawdzić liniową zależność (niezależność) wektorów: a) v 1 = (1, 0, -2), v 2 = (-1, 1, -1) b) v 1 = (-1, 1), v 2 = (3, 0), v 3 = (2, -3). Czy wektory te są bazą przestrzeni wektorowej , n = 2, 3 z działaniami naturalnymi? 2) Sprawdzić, czy układ wektorów x = (-1,...

Calka_nieoznaczona_2009 - wyznaczanie całki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Matematyka – studia dzienne    Całka nieoznaczona     Wyznaczyć całki (wykorzystując podstawowe wzory i własności)   1 ( x  2 ) 1 ( e x  2 ) 7 2 7 3 4  1)  ∫ 5 x  − +  x  − + 2 e  dx  ,  2)  ∫(3cos  x  −  x 2 + 4 x ) dx  ,  3)  ∫ − dx  ,      4)  ∫ + dx     4  x x  x x e 2 x 6 x  2 − 4 dx 3...

Calka_oznaczona_2009 - obliczanie pola obszaru

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Matematyka – studia dzienne  Całka oznaczona    Obliczyć pole obszaru ograniczonego wykresami:  2 x  2 1)   y  =  x 2 ,  y  =  x 3 − 2 x      2)   y  = 2 −  x y  2 , =  x        3)   y  =  x  ,  y  = ,  y  = 4 −  x    2  π π  2 x 8 4)   y  = − x  ,  y  = ,  y  =     5)   y  = tg x ,  y  = , 0  x ...

Calki_2008

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Całka nieoznaczona  1) Wyznaczyć całki (wykorzystując podstawowe wzory i własności)   1 ( x  2 ) 1 ( e x  2 ) 7 2 7 3 4  a)  ∫ 5 x  − +  x  − + 2 e  dx  ,   b)  ∫(3cos  x  −  x 2 + 4 x ) dx  ,  c)  ∫ − dx  ,      d)  ∫ + dx     4  x x  x x e 2 x 6 x  2 − 4 dx 3 dx dx e)  ∫ 1 ( + tg 2  x )...

Ci_gi_liczbowe_2008

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...

Ciagi_2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...

Elementy rachunku prawdopodobieństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Matematyka – studia dzienne  Elementy rachunku prawdopodobieństwa    I. Zdarzenia i prawdopodobieństwa zdarzeń    1)  Z partii towaru zawierającej sztuki dobre i wadliwe losujemy 3. RozwaŜmy zdarzenia: A – wśród  wylosowanych sztuk, dokładnie jedna jest dobra, B – co najwyŜej jedna sztuka jest dobr...

Elementy rachunku prawdopodobieństwa: zmienne losowe i ich rozkłady....

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

Matematyka – studia dzienne    Elementy rachunku prawdopodobieństwa:   zmienne losowe i ich rozkłady.    1)  Rzucamy trzy razy monetą. W przypadku uzyskania orła uzyskujemy jeden punkt, w przypadku reszki  – 0 punktów. Opisać przestrzeń 

Elementy-zad

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1155

1. Wykresy 1. y = tg x 31. y = −ex 2. y = sin x 32. y = 3x+2 2−x 3. y = x−2 2x+1 33. y = − ln x 4. y = ln x 34. y = |x2 − 3x + 2| 5. y = (1)x 2 35. y = cos 2x 6. y = − cos x 36. y = 2|x| 7. y = − ctg x 37. y = 2 sin x 8. y = e−x 38. y = arcsin 3x 9. y = 3−x 39. y = 2 arctg x 10. y = sin |x| 40. y...

F.cyklometryczne.2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

Matematyka – studia dzienne Funkcje cyklometryczne. Równania i nierówności 1) Obliczyć wartość wyrażenia: a) 3arcsin(1) – 2arccos(-1) + 4arctg 3 + arcctg(0) =  1   π  b) 2arcco  s −  + arctg tg  − arcctg(−1) =  2...