Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 30

Prawo żywnościowe-nowelizacja wprowadzająca pojęcia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Ostatnia nowelizacja wprowadza pojęcia: Produkcja pierwotna - produkcja, chów lub uprawa produktów pierwotnych, łącznie ze zbieraniem plonów, łowiectwem, łowieniem ryb, udojem mleka oraz wszystkimi etapami produkcji zwierzęcej przed ub...

Oznaczenie partii produkcyjnej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2779

Oznaczenie partii produkcyjnej: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.04.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania partii. Podaje się przy użyciu kodu identyfikacyjnego (określonego przez producenta lub wprowadzającego środek spożywczy do obrotu) umożliwiającego...

Państwowa inspekcja żywności

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA: Zadania: sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska; sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi ż...

Oznaczenie laktozy w mleku metodą Bertranda

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3976

Analiza żywności Sprawozdanie Oznaczenie laktozy w mleku metodą Bertranda 1. Ćwiczenie Oznaczenie polega na oznaczeniu miedzi zredukowanej przez laktozę w czasie gotowania odbiałczonego roztworu mleka z alkalicznym roztworem soli miedzi (II).Powst...

Czynniki warunkujące poprawność ocen sensorycznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

Czynniki warunkujące poprawność ocen sensorycznych Selekcja i szkolenie zespołu oceniającego Nabór kandydatów może być wewnętrzny, zewnętrzny lub mieszany . Wewnętrznego naboru dokonuje dział kadr spośród własnych pracowników firmy. Pracownik w momencie przyjmowania go do pracy powinien być poinfor...

Definicje-analiza żywności

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Dokładność oznacza zgodność pomiędzy wynikami testu a zaakceptowaną wartością referencyjną (2) i jest określana poprzez wyznaczenie rzetelności i precyzji. Błąd alfa (a) oznacza prawdopodobień stwo, ż e próbka badana jest zgodna, nawet, jeśli otrzymano wyni ki niezgodne (fałszywa decyzja o niezgodn...

Analiza żywności-kwasowość

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 889
Wyświetleń: 4809

Analiza żywności Sprawozdanie Oznaczenie kwasowości w produktach spożywczych odpowiednimi metodami 1. Ćwiczenie A. Oznaczenie kwasowo ści miareczkowej mleka Oznaczenie polega na alkacymetrycznym miareczkowaniu próbki mleka zasadą sodową w obecności wskaźnik (

Metody analizy sensorycznej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3220

metody analizy sensorycznej Oceny sensoryczne mogą mieć charakter gnostyczny lub emocyjny. Te same metody mogą być stosowane w jednych lub drugich ocenach w zależności od informacji, które chcemy uzyskać. Jeśli celem oceny jest wykrywanie, rozpoznawanie, rozróżnianie lub skalowanie bodźców, ocena m...

Normy jakości żywności

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1407

normy jakości żywności Przez pojęcie jakość towarów -rozumie się zespół ich cech fizycznych, chemicznych i funkcjonalnych, decydujących o ich wartości użytkowej, a w przypadku artykułów spożywczych są to również wartość odżywcza, zdrowotna oraz atrakcyjność sensoryczna. Wszystkie towary, w tym rów...

Ocena jakościowa tłuszczów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

Analiza żywności Sprawozdanie Ocena jakościowa tłuszczów. 1. Ćwiczenie A. Oznaczenie liczby kwasowe Oznaczenie polega zobojętnieniu kwasów tłuszczowych w próbce tłuszczu wodorotlenkiem potasu w obecności wskaźnik (fenoloftaleiny). Vz=7,0 cm...