Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 31

Analiza żywności-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1834

ANALIZA ŻYWNOŚCI ZADANIA ANALIZY ŻYWNOŚCI TO: -określenie zawartości składników pokarmowych w surowcach, półproduktach i produktach gotowych -kontrola jakości produkcji i przetwórstwa żywności ANALIZA ŻYWNOŚCI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁY: -analiza sensoryczna (za pomocą zmysłów i organoleptyczn...

Oznaczanie gęstości płynnych produktów spożywczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2324

Oznaczanie gęstości płynnych produktów spożywczych Gęstość jest jedną z podstawowych cech każdej substancji, która ma istotne znaczenie w analizie środków spożywczych, zwłaszcza tych, których sucha substancja jest w dużym stopniu reprezentowana przez cukry. Istnieją bowiem dość ścisłe zależności mi...

Oznaczanie kwasowości wybranych produktów spożywczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4788

Oznaczanie kwasowości wybranych produktów spożywczych Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących jakość żywności jest kwasowość, która jest charakterystyczna dla większości produktów spożywczych. Artykuły spożywcze przeważnie wykazują kwaśny charakter, dlatego też oznaczanie ich kwasowości...

Oznaczanie zawartości białka w produktach żywnościowych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3682

Oznaczanie zawartości białka w produktach żywnościowych Białko - jest podstawowym materiałem budulcowym i należy do najważniejszych ze składników pokarmowych. Posiada ona złożoną strukturę chemiczna: składa się aminokwasów, które z kolei zbudowane są z atomów węgla, tlenu, azotu, wodoru oraz siarki...

Oznaczanie zawartości cukrów w produktach spożywczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477

Oznaczanie zawartości cukrów w produktach spożywczych Węglowodany (cukrowce) stanowią najliczniejszą grupę związków organicznych występująca zarówno w organizmach roślinnych, jak i zwierzęcych. Nazwa węglowodany wywodzi się stąd, że wiele cukrów ma wzór sumaryczny, który można opisać w postaci Cn(H...

Oznaczanie zawartości popiołu w produktach spożywczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 637
Wyświetleń: 7154

Oznaczanie zawartości popiołu w produktach spożywczych Związki mineralne w produktach żywnościowych występują w postaci nieorganicznej - jako tlenek, węglany, siarczany, krzemiany i chlorki - oraz w różnych połączeniach organicznych z białkami, węglowodanami i lipidami. Popiół - jest to pozostałość...

Oznaczanie zawartości wody i suchej substancji w wybranych produktach ...

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

Oznaczanie zawartości wody i suchej substancji w wybranych produktach spożywczych Zawartość wody w produktach spożywczych jest jednym podstawowych kryteriów określających ich jakość, wartość odżywczą i przydatność przechowalniczą (tab.). Ilość wody w produktach spożywczych waha się w szerokich gran...

Oznaczenie zawartości i jakości tłuszczów w produktach spożywczych...

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 3990

Oznaczenie zawartości i jakości tłuszczów w produktach spożywczych Lipidy są dużą grupą związków organicznych nierozpuszczalnych w wodzie, a rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych, tj. eter ety­lowy, naftowy, chloroform, benzen, alkoh...

Analiza żywności-pytania egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2184

analiza żywności zadania analizy żywności to… analiza żywności obejmuje następujące działy… przepisy określające warunki jakie musi spełnić produkt spożywczy to… pod pojęciem błędu w analizie rozumie się… błędy dzielą się na… każdy produkt spożywczy składa się z… sucha masa to… składnikami s...

Analiza żywności-pytania przykladowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1155

Dlaczego światło w polarymetrze musi być spolaryzowane liniowo. Jak się przygotowuje próby do oznaczania azotu białkowego i niebiałkowego. Jak się oznacza zawartość tłuszczu w tłuszczu surowym. Na czym polega oznacz enie składu kwasów tłuszczowych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Jakie techniki ...