Teoria Obwodów - strona 2

Twierdzenie thevenina - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Halina Francik
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1666

WYKŁAD 11 Twierdzenie Thevenina Wydzielamy fragment obwodu z zaciskami a i b. Teoretycznie tworzymy dwa równoważące się źródła napięciowe, które zgodnie z zasadą superpozycji rozdzielamy na dwa układy Uroz - napięcie rozwartych zacisków Obwód SLS na zaciskach a-b może być zastąpiony obwodem równ...

Właściwości funkcji transmitacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Antoni Świętach
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1589

Laboratorium Teorii Obwodów Termin: Adam Antonik Nr grupy lab.: Prowadzący: Data wyk. ćw. . Ćwiczenie nr 8 Właściwości funkcji transmitancji Ocena Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zbadanie wpływu zmian położenia biegunów funkcji transmitancji układu na jego odpowiedź impulsową oraz na j...

Teoria obwodów - Podstawowe twierdzenia teorii obwodów

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Antoni Świętach
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 1995

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Teorii Obwodów Nr grupy lab.: Termin: Data wyk. ćw. Ćwiczenie nr 1 Podstawowe twierdzenia teorii obwodów Ocena Spis przyrządów laboratoryjnych: Generator funkcyjny POF - 10 Miernik fazy PM - 100 Multimetr V-640 Częstościomierz C - 549 A Dekada rezystancyjna D...

Własności funkcji transmitancji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Antoni Świętach
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

Sprawozdanie z Laboratorium Teorii Obwodów Ćwiczenie przeprowadzili: Nr grupy: Termin: Data wykonania: Ćwiczenie nr 8 WŁASNOŚCI FUNKCJI TRANSMITANCJI Ocena: CEL ĆWICZENIA : Celem ćwiczenia jest zbadanie wpływu zmian położenia biegunów funkcji transmitancji układu na jego odpowiedź impulsową or...

Teoria Obwodów-przykładowe zadania (1)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

Zadanie 1 W obwodzie SLS, o schemacie pokazanym na rysunku, obliczyć moc P rezystora R0. Dane: E= 4,5 V, R= 3 Ω, R0= 2 Ω. R U V − E V − (E − V ) V + + =0 R R R0 V V= R R0 E U R U V R R0 E R0 2 E = 2 [V] 3R0 + R P = G0 ⋅ V 2 = 2 [W] V V − (− V − E ) V + E + + =0 R R ...

Teoria Obwodów-przykładowe zadania (2)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

Zadanie 1 Obliczyć rezystancję zastępczą układów jak na rysunku R R 2R 2R 2R Zadanie 3 Jak będą zmieniać się wskazania przyrządów pomiarowych przy zmianach połoŜenia suwaka rezystora 2R A1 2R V1 A2 2R E R R R R V2 A3 R R V1 R R A1 R R A2 E 2R R V2 R R R R R R R...

Rozwiązywanie układów metodą oczkową-opracowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2338

METODA OCZKOWA  W celu wyjaśnienia istoty metody oczkowej, zwanej też metodą prądów oczkowych, prądów obwodowych lub prądów cyklicznych, weźmy pod uwagę obwód liniowy stacjonarny prądu sinusoidalnego o sche­macie przedstawionym na rysunku. Załóżmy, że dla tego obwodu są dane impedancje: Z1, Z2, Z3, ...

Stany nieustalone w obwodach RLC

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zbigniew Antoni Świętach
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 392
Wyświetleń: 735

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak:Badanie układu pierwszego rzędu RC przy pobudzeniu, Badanie układu drugiego rzędu RLC przy pobudzeniu, spostrzeżenia z przeprowadzonego ćwiczenia, ...

Teoria Obwodów-egzamin 2013

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Zbigniew Galias
 • Teoria Obwodów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak:Teoria Obwodów-egzamin 2013...