Teoria Obwodów-przykładowe zadania (2)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria Obwodów-przykładowe zadania (2) - strona 1 Teoria Obwodów-przykładowe zadania (2) - strona 2 Teoria Obwodów-przykładowe zadania (2) - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 1 Obliczyć rezystancję zastępczą układów jak na rysunku
R
R
2R
2R
2R
Zadanie 3 Jak będą zmieniać się wskazania przyrządów pomiarowych
przy zmianach połoŜenia suwaka rezystora 2R
A1
2R V1
A2
2R
E
R
R
R
R
V2
A3
R
R
V1
R
R
A1
R
R
A2
E
2R
R
V2
R
R
R
R
R
R
R
Zadanie 4 Obliczyć wskazania przyrządów pomiarowych
R
R
E1
6R
6R
R
6R
A1
V
R
A2
R
R
R
R
A1
R
E1
R
R
R
E2
R
R
V2
R
R
A1
E1
R
V
A2
R
R
R
KaŜdy rezystor R
*
*
W1
Zadanie 2
Dla R0 zmieniającego się w granicach ∞ – 10 Ω
woltomierz pokazuje odpowiednio 100 – 80 V.
Obliczyć iR dla R0 = 7,5 Ω.
R1
E
R2
*
*
R
W2
*
*
W3 *
W *
R
R
E
V
R0
R
iR
R
R
Zadanie 5 Obliczyć wskazanie amperomierza, jeśli E = 48 V, R1 =
8Ω, R2 = 4Ω, R3 = 2Ω
Zadanie 10 Obliczyć prądy źródeł napięcia i napięcia na źródłach
prądu.
R1
E1
R2
R1
E
R2
A
R1
R2
R3
R3
Zadanie 6 Obliczyć rezystancję R, przy której moc tego elementu
będzie maksymalna; znaleźć prąd odpowiadający tej rezystancji.
Dane: R1 = R2 = 1Ω oraz E1 = 120 V i E2 = 110 V.
J2
J1
R4
R5
Zadanie 11 Obliczyć rezystancję R0, przy której moc tego elementu
będzie maksymalna; znaleźć prąd I odpowiadający tej rezystancji.
Dane: R = ¼ Ω oraz E1 = 10 V
IR
R1
i
R2
R
E1
E2
R3
R
R
E2
E
R
2i
R0
Zadanie 7 Stosując twierdzenie o źródle zastępczym obliczyć prąd I3.
R1
E1
E3
R2
R3
E2
R4
I3
R1 = 10Ω
R2 = 15Ω
R3 = R4 = 5Ω
E1 = 50 V
E2 = 100 V
E3 = 75 V
I
Zadanie 12 Obliczyć napięcie sterujące U2, przy zadanych E1, E2, R,
g, r.
E2
R
I1
U2
E1
Zadani 8 Obliczyć prąd płynący przez źródło E1
R3
R7
R4
R6
R5
R2
E2
Zadanie 13. Wykazać, Ŝe w obwodzie jak na rysunku prąd będzie
miał taką samą wartość, jeŜeli element R2 zastąpimy źródłem napięcia
E2 równym napięciu na R2.
R1
R1
I
I
E1
E1 = 15 V
E2 = 20 V
R1 = R2 = R3 = 10 Ω
R4 = R5 = R6 = R7 = 5 Ω
Zadanie 9 Obliczyć wartość E, jeśli woltomierz pokazuje zero, J = 1
mA i R = 1 kΩ
RI1
gU2
E1
R1
R
R
U
E2=U
R2 E1
Zadanie 14 Jaki będzie względny błąd (%) pomiaru prądu I, jeśli w
tym celu uŜyje się amperomierza o rezystancji RA = 5 Ω. Ile winno
wynosić RA, aby błąd nie był większy niŜ 1% ?
V
R3
R1
R
R
J
R
E
E
R2
I
R1 = 60 Ω
R2 = 30 Ω
R3 = 30 Ω
Zadanie 15 W obwodzie SLS, o schemacie pokazanym na
rysunku, obliczyć moc P rezystora R0. Dane: E= 4,5 V, R= 3
Ω, R0= 2 Ω
Zadanie 21 Uzupełnić tabelkę
1
R
U
20 Ω
R0
U
Zadanie 16 Wyznaczyć stosunek napięć k= U2/U1 w obwodzie
SLS o schemacie pokazanym na rysunku.
Dane: R1= 1 kΩ, R= 4 kΩ, R2= 5 kΩ, g= 0,005.
R
R1
g⋅Vs
R
A
2
R
E
U1
40 Ω
SLS
„1”
otwarty
zamknięty
otwarty
„2”
otwarty
otwarty
zamknięty
Amperomierz
1,2 A
3,0 A
???
Zadanie 22 W dwójniku SLS wyliczyć wartości rezystorów R
oraz R0
4V
Vs
R2
U2
R
R0
R
I
R
8A
Zadanie 17 Oblicz moc elementu przyłączonego na prawo od
zacisków A-B
A
36 V
Zadanie 23 Obliczyć moc kaŜdego elementu.
V1
1 kΩ
80 mA
V3
5Ω
Ux
2⋅Ix
30 mA
V2
25 Ω
20 Ω
Ix
B
40 V
Zadanie 18 W obwodzie SLS, o schemacie pokazanym

(…)

… jest zasilany
napięciem sinusoidalnie zmiennym o wartości skutecznej U = 120 V i
częstotliwości 50 Hz. Obliczyć: wskazania przyrządów, moc pozorną i
bierną, współczynnik mocy oraz narysować wykres wskazowy napięć
i prądu.
RL
U0
I
A
Zadanie 30 Wyznaczyć dwójnik zastępczy
R1
R
L
i
r⋅i
R2
Zadanie 31 Dla jakiej wartości rezystancji RL będzie
dopasowanie energetyczne ? Jakie będzie wtedy napięcie na RL
? Dane: R1…
… µF i
opornika o oporności R = 5 Ω jest zasilany napięciem sinusoidalnie
zmiennym o wartości skutecznej U = 127 V i częstotliwości 50 Hz.
Obliczyć: wskazania przyrządów, moc pozorną i bierną, współczynnik
mocy oraz narysować wykres wskazowy napięć i prądu. (Do obliczeń
przyjąć model obwodowy kondensatora w postaci elementu C).
A
A
Zadanie 48 W układzie jak na rysunku, przy otwartym i przy
zamkniętym…
… 32 Dla małosygnałowego modelu wzmacniacza
tranzystorowego wyznaczyć napięcie wyjściowe u2 oraz
rezystancję wyjściową. Rwy. Dane: R1= 2 kΩ, R2= 20 kΩ, α=
100, k= 2⋅10– 4, u1 = 2 mV.
R1
RL
i1
α⋅i1
u1
V2
V
R2
k⋅u2
u2
Rwy
Zadanie 33 Obliczyć wzmocnienie napięciowe Ku= u2/u1.
Zadanie 38. Cewka indukcyjna o oporności RL = 6 Ω i indukcyjności
L = 25,5 mH jest połączona szeregowo z kondensatorem…
… odpowiadający tej rezystancji. Dane: R =
0,25 Ω, E = 10 V
R
R
R
E
i
2⋅i
R
R0
I0
„R” –SLS
J
E2
E1
J
+
+
+
+
0
0
2⋅J
E1
+
0
+
0
+
0
–1⋅E1
`
E2
0
+
+
0
0
+
2⋅E2
Ix [A]
+ 20
–5
+ 12
IJ = ?
IE1 = ?
IE2 = ?
Ix = ?
Zadanie 34 Obliczyć moc czynną oporu R0.
Zadanie 27 Wyliczyć wartość prądu I.
1Ω
R2
R1
2Ω
u1
3Ω
20 V
2,5⋅I
V
Zadanie 28 Wyznaczyć dwójnik zastępczy
2 kΩ
R0
u2
Zadanie 35 Obliczyć wartość napięcia E2…
… 220 V. Obliczyć
pojemność i moc bierną baterii kondensatorów, który trzeba załączyć
równolegle do układu R, L, aby poprawić współczynnik mocy do
wartości 0,91.
*
* W
A
R
XC
X
I1
U
V
Zadanie 45 Jak zmieni się wskazanie amperomierza po zamknięciu
wyłącznika; parametry układu R = XC.
*
* W
A
XL
XC
V
R
I
L
Zadanie 47 Wyliczyć wskazania przyrządów.
V
R
A
Zadanie 41 We fragmencie obwodu obliczyć prąd…
… mają wartości R1 = 10 Ω, R2 = 6 Ω, X = 8 Ω.
Obliczyć wskazania przyrządów i narysować wykres wektorowy.
*
* W
A
I
A
I2
R1
R2
A
Zadanie 46 Przy otwartym wyłączniku przyrządy wskazują 200 V, 10
A , 1200 W. Reaktancja pojemnościowa ma wartość: XC = 50 Ω. Jak
zmienią się te wskazania po zamknięciu wyłącznika.
A
Zadanie 40 W układzie jak na rysunku przyrządy wskazują:
watomierz 1200 W, amperomierz 11 A, woltomierz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz