Eksploatacja obiektów transportu lądowego - strona 3

Stacje rozrządowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Beata Krośnicka-Bombała
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

Stacje rozrządowe  Stacje rorządowe  • Stacje rozrządowe to stacje, na których prowadzona jest praca polegająca na  przyjmowaniu, rozrządzaniu i ponownym zestawianiu pociągów towarowych.    Stacja rozrządowa wykonuje 7 głównych grup czyn...

Centrum magazynowe - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

CENTRUM MAGAZYNOWE  Centrum magazynowe to obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiającą  różnymi niezależnym przedsiębiorstwom wykonywanie operacji na towarach w związku z ich  magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą    Za: I. Fechner,  Miejsce c...

Czynności procesu magazynowego - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Proces magazynowy obejmuje:  rozładunek towaru; przyjęcie towaru do magazynu; składowanie towaru w magazynie; kompletowanie  do wydania; wydawanie; załadunek na środek transportu.  Poszczególne grupy czynności procesu magazynowego są wykonywane w wyodrębnionych  przestrzeniach -strefach magazynowyc...

Dworce czołowe, charakterystyka stacji - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Podstawy eksploatacji obiektów transportu lądowego    Dworce czołowe    Perony i tory w jednym poziomie - bez potrzeby pokonywania wysokości przez pasażerów  •     PotoM podróżnych spotykają się na tych samych trasach - kolizje na całej długość peronów  •     Niekorzystne dla odpraw pociągów -potrz...

Dworce kolejowe - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

Podstawy eksploatacji obiektów transportu lądowego      Dworce kolejowe  Dworzec kolejowy to budynek z rozbudowana infrastrukturą służącą do obsługi kolejowego ruchu  pasażerskiego lub towarowego.                  Kategorie dworców kolejowych w Polsce  podział wprowadzony w 1 maja 2005 roku przez P...

Linie i stacje kolejowe - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Podstawy eksploatacji obiektów transportu lądowego    Dworce kolejowe  Linie kolejowe dzielą się na:  - odcinki - fragmenty tras kolejowych zawierające się pomiędzy dwoma stacjami węzłowymi lub  początkiem trasy l 

Magazyn - centrum logistzcyne - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

    MAGAZYN  Obiekt magazynowy (magazyn)   • jednostka funkcjonalno-  organizacyjna, przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów), w wyodrębnionej  przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie  urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsłu...

Obiekt magazynowy - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1372

CENTRA LOGISTYCZNE  MAGAZYN  Obiekt magazynowy (magazyn)   • jednostka funkcjonalno-  organizacyjna, przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów), w wyodrębnionej  przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i  środki techniczne, za...

Modernizacje dworców kolejowych w Polsce - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

Modernizacje dworców kolejowych w Polsce    •   Inwestycje PKP SA z udziałem europejskich funduszy spójności:  -   Gdynia, Kraków, Wrocław  •   Inwestycje typu PPP (PKP, miasto, prywatny inwestor)  -   Katowice, Poznań, Sopot  •   Modernizacje ze środków własnych PKP lub innymi metodami, w tym:  - ...

Posterunki i nastawnie - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Podstawy eksploatacji obiektów transportu lądowego      Posterunki techniczne na stacjach:  Zgodnie z Instrukcją lr-1 (R1) o prowadzeniu ruchu pociągów, posterunek techniczny  przeznaczony jest do wykonywania, Bezpośredniego organizowania i nad...