Eksploatacja obiektów transportu lądowego

note /search

Kolejowe stacje rozrządowe - elementy układu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1547

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego kolejowych stacji rozrządowych.      Elementy stacji rozrządowej:    ·  Tory przyjazdowe , na których skład przybywającego pociągu zostaje przyjęty od drużyny  konduktorskiej i przygotowany do rozrządzania.    ·  Tory kierunkowe (rozrządowe) , na których ...

Wyposażenie centrów dystrybucyjno-logistycznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2114

Elementy wyposażenia centrów dystrybucyjno-logistycznych.    Elementy:  • budynki i budowle magazynowe, umożliwiające składowanie i ochronę zapasów;  • wyposażenie magazynów (regały, środki służące do manipulacji wyrobami, urządzenia  pomiarowo-kontrolne, urządzenia przeciwpożarowe i inne);  • środ...

Elementy układu terminali kontenerowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1981

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego terminali kontenerowych .      Elementy:  - suwnice STS ( Ship to shore),  - tory podsuwnicowe,  - rampa ro-ro,  - bloki składowe,  - strefa przeładunku kolejowego,  - magazyny zbiorczo- rozdzielcze,  - sprzęt przeładunkowy ( 

Terminal masowy specjalistyczny o dużych obrotach

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1589

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego terminalu masowego  specjalistycznego o dużych obrotach.      Elementy:  - bocznica kolejowa ( rozmrażalnia wagonów, hamownia, wywrotnica wa...

Zabezpieczania zbiorników z paliwem

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1106

Metody zabezpieczania zbiorników z paliwem przed ewentualnym rozlewem  ładunku.      W parkach zbiornikowych przeciwko rozlewowi się ładunku stosuje się obwałowanie wokół  grupy zbiorników paliwowych. Mogą to być niecki zbiornikowe lub żelbetowe obwałowania. 

Specjalistyczny terminal masowy - parametry

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1274

Parametry, od jakich uzależniona jest liczba, powierzchnia i układ placów składowych  specjalistycznego terminalu masowego (duże obroty roczne).        Parametry:    - obrót roczny ładunku,  - Sumaryczna długość hałd węglowych,  - szerokości placów ...

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego kolejowych stacji rozrządo...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1624

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego kolejowych stacji rozrządowych.      Elementy stacji rozrządowej:    ·  Tory przyjazdowe , na których skład przybywającego pociągu zostaje przyjęty od drużyny  konduktorskiej i przygotowany do rozrządzania.    ·  Tory kierunkowe (rozrządowe) , na których ...

Elementy wyposażenia centrów dystrybucyjno-logistycznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1617

Elementy wyposażenia centrów dystrybucyjno-logistycznych.    Elementy:  • budynki i budowle magazynowe, umożliwiające składowanie i ochronę zapasów;  • wyposażenie magazynów (regały, środki służące do manipulacji wyrobami, urządzenia  pomiarowo-kontrolne, urządzenia przeciwpożarowe i inne);  • środ...

Zasady kształtowania kolejowych terminali ładunkowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2002

Zasady kształtowania kolejowych terminali ładunkowych.      Kolejowy terminal ładunkowy - jest to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą  i organizacją, w którym dokonuje się przeładunków pomiędzy różnymi gałęziami transportu  oraz manipulacji i składowania kontenerów, 

Elementy przestrzenno-funkcjonalnego terminalu przeładunku paliw płynn...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1400

Elementy przestrzenno-funkcjonalnego terminalu przeładunku paliw płynnych.      Elementy:  - stanowiska cumownicze,  - pompy przeładunkowe,  - rurociągi,  - punkt przeciwpożarowy,  - zbiorniki,  - niecki dla zbiorników wraz z obwałowaniem,  - budyn...