Eksploatacja obiektów transportu lądowego - strona 2

note /search

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego terminali kontenerowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1274

Elementy układu przestrzenno-funkcjonalnego terminali kontenerowych .      Elementy:  - suwnice STS ( Ship to shore),  - tory podsuwnicowe,  - rampa ro-ro,  - bloki składowe,  - strefa przeładunku kolejowego,  - magazyny zbiorczo- rozdzielcze,  - sprzęt przeładunkowy ( 

Metody zabezpieczania zbiorników z paliwem przed ewentualnym rozlewem

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

Metody zabezpieczania zbiorników z paliwem przed ewentualnym rozlewem  ładunku.      W parkach zbiornikowych przeciwko rozlewowi się ładunku stosuje się obwałowanie wokół  grupy zbiorników paliwowych. Mogą to być niecki zbiornikowe lub żelbetowe obwałowania. 

Parametry, od jakich uzależniona jest liczba, powierzchnia i układ pla...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 910

Parametry, od jakich uzależniona jest liczba, powierzchnia i układ placów składowych  specjalistycznego terminalu masowego (duże obroty roczne).        Parametry:    - obrót roczny ładunku,  - Sumaryczna długość hałd węglowych,  - szerokości placów ...

Zasady planowania lotnisk

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1148

Zasady planowania lotnisk jako zintegrowanych węzłów transportowych  odstawowe czynniki wpływające na wielkość lotniska  Populacja aglomeracji i jej zapotrzebowanie na loty  • Układ sieci lotniczych (traffic atracts more traffic / port hub i porty  feederowe      Mierniki wielkości portu lotniczego...

Kształtowanie kolejowych terminali ładunkowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

Zasady kształtowania kolejowych terminali ładunkowych.      Kolejowy terminal ładunkowy - jest to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą  i organizacją, w którym dokonuje się przeładunków pomiędzy różnymi gałęziami transportu  oraz manipulacji i składowania kontenerów, 

Terminal przeładunku paliw płynnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 763

Elementy przestrzenno-funkcjonalnego terminalu przeładunku paliw płynnych.      Elementy:  - stanowiska cumownicze,  - pompy przeładunkowe,  - rurociągi,  - punkt przeciwpożarowy,  - zbiorniki,  - niecki dla zbiorników wraz z obwałowaniem,  - budyn...

Strefy funkcjonalne terminali

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 777

Strefy funkcjonalne terminali:      •   Strefa przesiadkowa (flight interface)  -   Rękawy (gale lounge)  -  Ruchome chodniki  -  Autobusy  -  Ruchome rękawy  -  Samojezdne »chody  -  Korytarze  -   Obszary oczwkhvBiVpoczokalnis  •   Strefa obsługi pasażerów (passanger processing)  -  Kontrola  bil...

Typy i komponenty przestrzenne lotnisk

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1225

Typy i komponenty przestrzenne lotnisk       Według kryteriów ogólnych lotniska dzielą się, ze względu na:    zakres ruchu statków powietrznych, na:  1.  międzynarodowe,  2.  krajowe;    charakter ruchu statków powietrznych, na:  1.  ruchu regularnego.  2.  ruchu nieregularnego;  1.  dostępność d...

Pole naziemnego ruchu lotniczego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1638

  pole naziemnego ruchu lotniczego - to część  lotniska wykorzystywana do startów, lądowań  i naziemnego ruchu statków powietrznych, obejmująca pole manewrowe i płyty. Modułem  projektow...