Pole naziemnego ruchu lotniczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pole naziemnego ruchu lotniczego - strona 1 Pole naziemnego ruchu lotniczego - strona 2 Pole naziemnego ruchu lotniczego - strona 3

Fragment notatki:

  pole naziemnego ruchu lotniczego - to część  lotniska wykorzystywana do startów, lądowań  i naziemnego ruchu statków powietrznych, obejmująca pole manewrowe i płyty. Modułem  projektowym jest samolot                • pole manewrowe - to część lotniska wykorzystywana do startów, ładowań i naziemnego  ruchu statków powietrznych, nie obejmująca płyt    płyta - to powierzchnia wyznaczona na lotnisku lądowym, na której statki powietrzne  zatrzymują się w celu przyjmowania pasażerów, załadunku i wyładunku towarów i poczty,  tankowania paliwa, postoju i obsługi  • miejsce postoju statku powietrznego - to obszar na płycie przeznaczony do postoju  statków powietrznych    • miejsce oczekiwania - to miejsce, w którym kołujące statki powietrzne i przejeżdżające  pojazdy mogą być zatrzymywane sygnałami z wieży kontroli lotniska    Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 130 poz. 859. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I  GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dla lotnisk cywilnych. (Dz. U. z dnia 26 października 1993 f.)      droga startowa RWY (runway) - to powierzchnia wyznaczona na lotnisku lądowym,  przygotowana do startów i lądowań statków powietrznych,    - główna droga startowa - to droga startowa wykorzystywana w miarę możliwości w  pierwszej kolejności  pas drogi startowej - to powierzchnia obejmująca drogę startową i ewentualne  zabezpieczenie przerwanego startu (SWY), zmniejszająca ryzyko uszkodzenia statku  powietrznego, który wykołowat poza drogę startową, oraz zabezpieczająca statki  powietrzne przelatujące nad tą powierzchnią w czasie operacji startów i lądowań  ASDA - rozporządzalna długość przerwanego lądowania (accelerate-stop distance available)    RESA - zabezpieczenie końca drogi startowej (runway end safety area) – to powierzchnia  symetryczna względem przedłużenia osi drogi startowej, sąsiadująca z końcem pasa drogi  startowej, zmniejszająca ryzyko uszkodzenia samolotu, który przyziemił zbyt krótko lub  przekroczył koniec drogi startowej    Odległość pomiędzy osiami równoległych dróg startowych nie powinna być mniejsza niż:  • w przypadku dwóch nieprzyrządowych dróg startowych, przewidzianych do  jednoczesnego używania:  a) 210 m - jeżeli co najmniej jedna z ni ma cyfrę kodu 3 lub 4.  b) 150 m - jeżeli co najmniej jedna z ni ma cyfrę kodu 2,    c) 120 m - jeżeli obie mają cyfrę kodu  w przypadku dwóch przyrządowycl dróg startowych, przewidzianych dc jednoczesnego  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz