Linie i stacje kolejowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Linie i stacje kolejowe - wykład - strona 1 Linie i stacje kolejowe - wykład - strona 2 Linie i stacje kolejowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy eksploatacji obiektów transportu lądowego    Dworce kolejowe  Linie kolejowe dzielą się na:  - odcinki - fragmenty tras kolejowych zawierające się pomiędzy dwoma stacjami węzłowymi lub  początkiem trasy l stacją węzłową  - szlaki - części odcinków linii kolejowych zawietejące się pomiędzy dwoma posterunkami  zapowiadawczymi  Posterunki zapowiadawcze  - regulowanie następstwa pociągów,  • ustawiania kolejności ich wyprawianie na przyległy do posterunku zapowiadawczego tor szlakowy  Wyposażenie • zespól torów, umożliwiający przebywanie na nich minimum dwóch pociągów  Posterunkami zapowladawczyml są stacje l posterunki odgalężne.  - ostępy - fragmenty szlaków kolejowych, z których każdy zawiera się pomiędzy dwoma posterunkami  odstępowymi lub posterunkiem odsfępowym l zapowiadawczym;  odstępy stosuje się w celu zwiększenia przepustowości szlaku na zasadzie, ze kolejny pociąg Jest  wpuszczany na szlak zanim poprzedni go opuści z tym zastrzeżeniem, że pomiędzy nimi musi być  zachowany przynajmniej jeden odstęp wolny.  Łącznica - linia kolejowa łącząca dwie różne linie kolejowe z pominięciem stacji  Przykład stacji pośredniej linii jednotorowej z jednym torem bocznym ładunkowym, wyposażonej w  mechaniczne scentralizowane urządzenia SRK, z sygnalizacją kształtową.        Rozwój historyczny budynków dworców:  1.   Wiata (pojazdy konne-pociągi)  2.   Dworce o charakterze pałaców z pomieszczeniami z podziałem na klasy (4) - zwielokrotnienie  pomieszczeń (poczekalni, restauracji)  3.   Gigantyczne bryły nowoczesnych hal - „bramy wjazdowe do miast" (wieża zegarowa)  4.   P. XX w. wielkość budynków zmniejszona -dostosowana do potrzeb funkcjonalnych  5.   Budynek dworca i placu przeddworcowego traktowana jako całość (powiązanie z innymi środkami  komunikacji), demokratyzacja pomieszczeń    Stacje  a) węzłowe • spotykają się minimum trzy szlaki kolejowe: widłowy (szlaki kolejowe przechodzą Z kilku  w jeden danego kierunku).  krzyżowy (szlaki krzyżują się na stacji) wi (M owo-krz y to wy  b)  krańcowe (początkowe l końcowe), - na pcejatku lub końcu linii kolejowej (najczęściej czołowy  układ torów)  c)  pośrednie, wyatepdące między stacjami węzłowymi, krartcowymi lub pomiędzy stacją węzłowa, s  krańcową; (układ torów przechodni) Do stacji pośrednich zalicza się mijanki:  Na szlaku jednotorowym (mijanie)  Na szlaku dwutorowym (wyprzedzanit)  postojowe, czyli miejsca gdzie stacjonują okłady pociągów pasażerskich (czasem pojazdów  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz