Budownictwo Wodne - strona 3

Budowle piętrzące i urządzenia zrzutne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Robert Kasperek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1610

Budowle piętrzące i urządzenia zrzutne Budowlą piętrzącą - jest każda budowla umożliwiająca stale lub okresowo utrzymanie wzniesionego ponad przyległy teren lub akwen zwierciadła wody. Normalny poziom piętrzenia budowli piętrzącej

Jaz stałe - budowa - rodzaje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Robert Kasperek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2443

JAZY STAŁE-są to jazy bez zamknięć o prostej konstrukcji. Są niewielkimi budowlami piętrzącymi. Stosowane są najczęściej w małych rzekach i potokach. Podnosi on poziom zwierciadła wody na wysokość progu. Poprzez spiętrzenie powstaje zbior...

Przybliżone obliczenia filtracji - teoria

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Robert Kasperek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2737

Przybliżone obliczenia filtracji: 1.Zabezpieczenie przed sufozją w strefie kontaktu gruntu podłoża z budowlą: a)Metoda Bligh`a ; ; H - wysokość piętrzenia w przypadku jazu; L - długość drogi filtracji długość linii prądu obrysu poziomego budowl...

Pytania na egzamin z zeszłorocznych lat

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Robert Kasperek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1386

1. Klas budowli- podział 2. Czynniki niekorzystne pod jazem- co im przeciwdziała 3. Konstrukcje które zmiejszają energię przepływu 4. Rodzaje zabezpieczeń skarp- odwodnienie, odpowietrzanie 5. Konstrukcje filarów i przyczółków 6. Hydrauliczne wyznaczanie

Rozpatrywanie energii wody w jazie - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Robert Kasperek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

ROZPATRYWANIE ENRGII WODY W JAZIE Ruch podkrytyczny - duży zasób energii kinetycznej a mała energia potencjalna. Ruch nadkrytyczny - mały zasób energii kinetycznej a duża energia potencjalna. Odskok hydrauliczny - przejście z ruchu podkrytycznego w ruch nadkrytyczny (odskok Bidone'a) w odskoku nastę...

Różne rodzaje jazów - prezentacje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Robert Kasperek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4312

-jazy segmentowe-są to jazy mające segmentowe w przekroju pionowym, które mają ściany piętrzące wraz z podporami. Segmenty mają zwykle dwa dźwigary główne, które mogą być o konstrukcji kratownicowej lub blachownicowej. Mają napędy mechaniczne i hyd...

Ćwiczenia z budownictwa wodnego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2086

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ĆWICZENIE Z BUDOWNICTWA WODNEGO KONCEPCJA JAZU ZASUWOWEGO I UJĘCIA WODY Spis treści: Część opisowa 1. Podstawa, cel i zakres opracowania, opis techniczny 2. Obliczenie krzywej natężenia przepływ...

Projekt ujęcia wody

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Budownictwo wodne Projekt przyjazdowego ujęcia wody Spis treści Dane i założenia wyjściowe Obliczenie strat hydraulicznych przy przepływie wody przez rurociąg 2.1 Straty liniowe 2.2 Straty miejscowe 2.3 Suma strat całkow...

Wykład Budowle wodne na małych ciekach

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

Budowle wodne na małych ciekach Zastawki: betonowe, typowe, z prefabrykatów, drewniane Akwedukty - np. z rur stalowych Syfony - rura, która jest zatopiona na wlocie i wylocie. Ruch odbywa się na zasadzie różnicy poziomów wody. Mogą być z rur...

Wykład Podział zamknięć ze względu na sposób działania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1568

Podział zamknięć ze względu na sposób działania i funkcję: Zamknięcia płaskie _ zastawki _ stawidła _ Zamknięcia zasuwowe jednodzielne (prosta konstrukcja, dla przepuszczania śryżu, kry lodowej, śmieci) dwudzielne jednodzielne z klapami (...