Budownictwo Wodne - strona 4

Wykład Przepławki dla ryb

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1785

Przepławki dla ryb Przepławka-budowla rzeczna lub urządzenie stosowane przy zaporach wodnych, mające za zad umożliwić rybom w okresie tarła wędrówkę wzdłuż rzeki. Jest to zazwyczaj układ ...

Wykład Przyjazowe ujęcia wód powierzchniowych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1589

Przyjazowe ujęcia wód powierzchniowych Ujęcia dzielimy na: małe do 0,5m3/s, średnie od 0,5 do 10 m3/s, duże powyżej 10 m3/s Ze względu na konstrukcje: -ujęcia grawitacyjne/rozdzielcze, spiętrzamy wodę i doprowadzalnikiem doprowadzamy do odbiorców -ujęcia ciśnieniowe -ujęcia przewodowe -ujęcia ...

Wykład Rodzaje zamknięć jazowych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3507

1.Rodzaje zamknięć jazowych Jazy z zamknięciami (ruchome) umożliwiają utrzymanie stałego poziomu piętrzenia w pewnym zakresie przepływów. Jazy zamknięciach płaskich. W zależności od wielkości jazów i zamknięć rozróżnia się: Zastawki - małe jazy stosowane w

Wykład Zasady projektowania światła jazu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2898

Zasady projektowania światła jazu Dane wyjściowe do ustalenia światła jazu stanowią: przepływy miarodajne Qm i kontrolne Qk, o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się uzależnionym od klasy budowli, dane geotechniczne określające rodzaj gruntu w miejscu projektowanej budowli, charakterystyk...

Filtracja pod budowlami piętrzącymi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Roman Kostecki
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2079

Długość płyty wypadowej Długość małych jazów h2 - druga głębokość sprężona Zasięg spadania wody  sprawdzić wzór FILTRACJA POD BUDOWALAMI PIĘTRZĄCYMI Strumień filtracyjny ograniczony jest od góry obrysem budowli (linia 1-8) od dołu natomiast linią warstwy nieprzepuszczalnej Filtracja tego jazu...

Budowle piętrzące i urzędzenia zrzutne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Roman Kostecki
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1267

Budowle piętrzące i urządzenia zrzutne Budowlą piętrzącą - jest każda budowla umożliwiająca stale lub okresowo utrzymanie wzniesionego ponad przyległy teren lub akwen zwierciadła wody Normalny poziom piętrzenia NPP Normalny poziom piętr...

Konstrukcja i typy zapór - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Roman Kostecki
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2051

Dobór wymiarów zapory Zapas wysokości Δh ponad poziom piętrzenia Zależy od wysokości fali na zbiorniku powstałym w wyniku zbudowanej zapory Przyjmuje się że największa fala nie może się przelać przez koronę zapory Parametry fali - wysokość fali h długość fali L Parametry zależą od : - prędkości ...

Filtracja przez zaporę z rdzeniem - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Roman Kostecki
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2058

Filtracja przez zaporę z rdzeniem Przez rdzeń z poszerzeniem 1. 2. Poszerzenie budowli w celu wyznaczenia filtracji przez zaporę daje jednakowy wydatek położenie krzywej depresji 3. Przeniesienie wyników na zaporę z rdzeniem wydatek jest dla zapory zastępczej krzywa depresji przemieszczenie rz...

Maksymalna głębokość rozmycia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Roman Kostecki
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Maksymalna głębokość rozmycia (wybój) Θ - kąt między pierwotnym dnem a linią wypadu z dnem wyboju Bezpiecznym przyjmuje się ctgθ ≥ 12 - 14 Odległość L = 12,75*0.5max Metoda Rossinskiego - opiera się na założeniu że proces rozmycia kończy się gdy wybój osiąga wymiary przy których średnia prędkość p...

Fartuchy poziome - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Roman Kostecki
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225

FARTUCHY POZIOME fartuchy z gliny - stosuje się przy piętrzeniach do 15 m grunty z którego są wykonane fartuchy muszą mieć mały współczynnik filtracji 10-6 m/s Grubość fartucha - w zależności od gradientu - różnica wysokości piezom...