Budownictwo Wodne - strona 5

Rozwiązania konstrukcyjne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Roman Kostecki
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

Rozwiązania konstrukcyjne jazów jaz z filarami wolnostojącymi - całkowita siła parcia wody jest przekazywana na filary Rozwiązanie to stosuje się w przypadku gdy spodziewane jest równomierne osiadanie konstrukcji. Konstrukcja charakteryzuje się dużym zużyciem betonu a mniejszym zużyciem stali o ko...

Siły utrzymujące - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Kowalski
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

Siły utrzymujące (biernie) (G-W)*tgφ - siła tarcia w płaszczyźnie przesunięcia C*F - siła spójności Ebd - siła odporu Siły bierne pojawiają się wówczas gdy pojawia się przesunięcie Siły przesuwające (czynne) parcie wody parcie czynne gruntu Siły czynne - siły działające niezależnie od stanu ...

Wyznaczanie wysokości otworu jazu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Kowalski
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 665

Wyznaczanie wysokości otworu jazu Wydatek przelewu o kształcie praktycznym Q = σ · ε · m · b · Q = Qm g - przyspieszenie ziemskie b - szerokość światła σ - współczynnik zatopienia przelewu ε - współczynnik dławienia bocznego m - współczynnik wydatku Vo - prędkość dopływowa α - współczynnik Sa...

Zawory i zastawki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Kowalski
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Małe zamknięci płaskie zastawki o konstrukcji drewnianej są wykonywane z bali drewnianych grubość ich 6-8 cm połączone są ze sobą za pomocą wpustów i wzmocnione konstrukcyjnie za pomocą płaskowników i kątowników szerokość zamknięć 1-1,5 m mogą...

Zapory z rdzeniem - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Kowalski
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 945

Zapory z rdzeniem - rdzeń z betonu, żelbetonu lub asfaltobetonu Uszczelnienia podłoża przesłony pionowe - mogą być z gruntu spoistego z betonu lub żelbetu ze ścianek szczelnych lub stalowych oraz zastrzyków uszczelniających (w przypadku podłoża skal...

Urządzenia zrzutowe zapór ziemnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Kowalski
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2352

Urządzenia zrzutowe zapór ziemnych Urządzenia upusty przelewowe przelewy przelewy upusty denene upusty czołowe stokowe spusty (całkowite) denne opróżnienie zbiornika Rozporządzenie 1996 przy Qk - należy przyjmować że użyte są wszystkie urządzenia do przepuszczenia wody Zdolność przelewu powinn...

Metoda Bligha i Lenae - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Roman Kostecki
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1505

Metoda Bligha i Lenae L = 1-8 potrzebna droga filtracji (sufozje) Metoda Bligh`a 1 2 3 4 5 6 7 8 poziom odniesienia DW A - powierzchnia W = ρ · g · A Metoda Lena Wykres ciśnień Wykres pomocniczy do obliczeń rzędnych h (h1 - h8) Wykres ciśnień na obrys (rzeczywiste rozwinięcie obrysu) Wnioski:...

Projekt jazu piętrzącego wodę- omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Kowalski
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak:Obliczenie światła jazu, Obliczenia hydrauliczne na podstawie wzoru, wzory, Określenie kształtu jazu stałego w przekroju poprzecznym, Określenie konturu podziemnego jazu....

Wykład Rodzaje ujęć

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 224

Rodzaje ujęć: * Brzegowe: -przewodowe -komorowe * Studzienne * Progowe * Przelewowe * Kanałowe * Zatokowe * Infiltracyjne * Drenażowe ...