Metoda Bligha i Lenae - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Metoda Bligha i Lenae L = 1-8
potrzebna droga filtracji (sufozje) Metoda Bligh`a 1 2 3 4 5 6 7 8
poziom odniesienia DW
A - powierzchnia
W = ρ · g · A
Metoda Lena Wykres ciśnień Wykres pomocniczy do obliczeń rzędnych h (h1 - h8)
Wykres ciśnień na obrys (rzeczywiste rozwinięcie obrysu)
Wnioski:
wydłużenie górnej ścianki szczelnej powoduje zmniejszenie siły wyporu
wydłużenie fartucha poziomego powoduje zmniejszenie siły wyporu wydłużenie dolnej ścianki szczelnej powoduje zwiększenie siły wyporu
1 - stan wyjściowy
2 - wydłużenie ścianki dolnej
3 - wydłużenie ścianki górnej Wypiętrzanie gruntu
(przebicie )
Wartość krytyczna gradientu - wyznacza się z warunku równowagi pomiędzy siłą wyporu działającą na wypierane warstwy gruntu a jego ciężarem Warunek równowagi sił γ - ciężar objętościowy wody
ho - wysokość piezometryczna F·l - objętość wypieranego gruntu
n - porowatość gruntu
γs - ciężar objętości elementu
(1-n)( γs - γ) - ciężar objętości gruntu z uwzględnieniem wyporu
gdy Ikr zostanie przekroczony to grunt zostanie wyparty dla =2,62 - 2,68  n= 0,36
≈1
≈1 Zabezpieczenie przed możliwością powstania zjawiska wyporu gruntu
1.  zwiększenie C (wydłużenie dolnej ścianki)
2. Obliczenie słupa gruntu za dolną ścianka
Stateczność budowli piętrzących Obciążenie duże siły poziome od parcia wody
działanie parcia wód filtracyjnych
ciężar właściwy
Rozpatrując założenia podstawowy układ obciążeń
obciązenie występujące przy pełnej sprawności budowli przy normalnym poziomie piętrzenia NPP lub piętrzenie przy Qm jeśli poziom ten jest wyższy on NPP
ciężar własny konstrukcji
parcie hydrostatyczne i hydrauliczne przy NPP lub Qm parcie wód filtracyjnych przy prawidłowo działających drenażach i uszczelnieniach NPP i najniższym obliczeniowym położeniu zwierciadła wody np. zapory ziemne

(…)

… wody i wiatru
Parcie górnej wody na odcinku (a-c)
Pd - suma sił poziomych działających od strony dolnej wody (b-d)
Ecd, Ebd - parcie gruntu od strony dolnej wody (a-e; b-f)
tgφ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu
C - spójność gruntu
F - rzut poziomy przesunięcia gruntu

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz