Budownictwo Wodne - strona 2

Siatka filtracyjna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

SIATKA FILTRACYJNA Elementy ruchu wody w gruncie jednorodnym: ciśnienie, gradient, prędkość i przepływ można wyznaczyć za pomocą odręcznego wykreślenia siatki hydrodynamicznej, składającej się z dwu rodzin krzywych - linii prądu i linii jednakowego potencjału prędkości.

Umocnienia i ubezpieczenia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693

UMOCNIENIA Wymagania dotyczące ubezpieczeń poniżej jazów W dolnym stanowisku, przy przepływie wody przez upust niezbędne jest stosowanie urządzeń mających za zadanie częściowe rozproszenie energii skoncentrowanej tu przez wzniesienie budowli piętrzącej. Wymagania dotyczące ubezpieczeń poniżej jazów...

Urządzenia do rozpraszania energii-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1421

URZĄDZENIA DO ROZPRASZANIA ENERGII. Rodzaje urządzeń do rozpraszania energii a)płyta betonowa, gdy th2 b)niecka wypadowa, zagłębienie w wypadzie o głębokości d tak aby spełniony był warunek t1=t+d=(1,05-1,1)h2 W małych budowlach do rozpraszania ene...

Zasady sporządzania siatki filtracyjnej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1673

Zasady sporządzania siatki filtracyjnej Elementy ruchu wody w gruncie jednorodnym: ciśnienie, gradient, prędkość i przepływ można wyznaczyć za pomocą odręcznego wykreślenia siatki hydrodynamicznej, składającej się z dwu rodzin krzywych - linii prądu i linii jednakowego potencjału prędkości. Jak wiad...

Drenaże i zapory ziemnej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2597

DRENAŻE ZAPORY ZIEMNEJ: # są stosowane w celu obniżenia ciśnienia wody w porach gruntowych, - co powoduje poprawę warunków stateczności; # służą do ujęcia i odprowadzania wód przesączających się przez korpus budowy. Filtry odwrotne - wykonane z materiałów naturalnych (żwir pospółka) materiały syntet...

Rodzaje uszczelnienia i ubezpieczenia podłoża-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

RODZAJE USZCZELNIENIA I UBEZPIECZENIA PODŁOŻA Ubezpieczenia dna poniżej budowli Prędkość wody jest na tyle duża, że należy stosować ubezpieczenia dna i skarp na danym odcinku. Wymagania ogólne ubezpieczeń: #wymiary i ciężar elementów ubezpie...

Ruch podkrytyczny warunek odskoku i elementy do rozbijania wody-opraco...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2555

Ruch podkrytyczny - duży zasób energii kinetycznej a mała energia potencjalna. Ruch nadkrytyczny - mały zasób energii kinetycznej a duża energia potencjalna. Odskok hydrauliczny - przejście z ruchu podkrytycznego w ruch nadkrytyczny (odskok Bidone'a) w odskoku następuje rozproszenie energii. Koryto ...

Stateczność budowli piętrzących - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Robert Kasperek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2310

Stateczność budowli piętrzących Obciążenie: #duże siły poziome od parcia wody; #działanie parcia wód filtracyjnych; #ciężar właściwy. Rozpatrując założenia: a)podstawowy układ obciążeń- obciązenie występujące przy pełnej sprawności budowli...

Szerokość sumaryczna wszystkich otworów przelewowych - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Robert Kasperek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

WYMIAROWANIE ŚWIATŁA PRZEKROJU Szerokość sumaryczna wszystkich otworów przelewowych. Wymiarowanie będzie polegało na ustaleniu szerokości i wysokości przelewowych. Powinny być one wystarczające dla przepuszczenia Qm. Wskazówki: powwstanie zbyt dużej prędkości poniżej jazu w wyniku zmęczenia budowli;...

ćwiczenia -Rozwiązania konstrukcyjne jazów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Robert Kasperek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 833

Rozwiązania konstrukcyjne jazów a)jaz z filarami wolnostojącymi - całkowita siła parcia wody jest przekazywana na filary Rozwiązanie to stosuje się w przypadku, gdy spodziewane jest równomierne osiadanie konstrukcji. Konstrukcja charakteryzuje się dużym zużyciem betonu a mniejszym zużyciem stali. B...