Siatka filtracyjna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Siatka filtracyjna-opracowanie - strona 1 Siatka filtracyjna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SIATKA FILTRACYJNA Elementy ruchu wody w gruncie jednorodnym: ciśnienie, gradient, prędkość i przepływ można wyznaczyć za pomocą odręcznego wykreślenia siatki hydrodynamicznej, składającej się z dwu rodzin krzywych - linii prądu i linii jednakowego potencjału prędkości. Linia prądu cechuje się tym, że wektory prędkości w dowolnym punkcie tej linii są do niej styczne, a w ruchu trwałym linia ta pokrywa się z torem cząsteczek. Linie jednakowego potencjału prędkości (ekwipotencjałne) charakteryzują się stałą wielkością potencjału (= -kh = const) co oznacza, że swobodne zwierciadło wody w rurkach piezometrycznych umieszczonych w dowolnych punktach jednej i tej samej linii ułoży się na jednakowym poziomie. Odręczny sposób wykreślenia siatki hydrodynamicznej polega na wykonaniu w pierwszym przybliżeniu jej rysunku wg zasad wynikających z właściwości linii prądu i linii jednakowego potencjału, a następnie sprawdzeniu, czy stosunki geometryczne wynikające z tych właściwości zostały w naszkicowanej siatce zachowane, i wprowadzeniu potrzebnych poprawek. Ostateczną siatkę otrzymuje się w wyniku szeregu kolejnych przybliżeń - rysunków wykonywanych i poprawianych. Właściwości siatki, z których korzystamy sprawdzając prawidłowość jej wykreślania: *. ortogonalność siatki - linie prądu i jednakowego potencjału prędkości przecinają się pod kątem prostym. *. Siatka składa się z krzywoliniowych prostokątów, przy czym stosunek długości odcinków linii środkowych w tych prostokątach jest wielkością stałą dla całej siatki S/L = const. Najczęściej posługujemy się siatką, w której zamiast prostokątów mamy krzywoliniowe kwadratyS/L = 1 * W załamaniach obrysu podziemnego budowli, w których kąt między prostymi obrysu jest mniejszy niż 180° siatka przyjmuje kształt pięciokąta. *. W załamaniach obrysu podziemnego budowli, w których kąt między dwiema prostymi obrysu jest większy niż 180° klatka siatki ma kształt zbliżony do trójkąta. *. Nieprzepuszczalne elementy obrysu podziemnego przyjmuje się za zerową linię prądu, a ograniczenie obszaru filtracji warstwą, szczelną- za ostatnią linie prądu. *. Linię dna (warstwa szczelna) -poniżej budowli przyjmujemy za ostatnią linię jednakowego potencjału prędkości, a linię dna (nieszczelnego) powyżej budowli -za ostatnia linię ekwipotencjalną. *. Linie jednakowego potencjału przecinają się pod katem prostym z nieprzepuszczalnymi elementarni obrysu podziemnego budowli. *. Linie jednakowego potencjału w kątach obrysu podziemnego wyprowadza się wzdłuż dwusiecznej kata. *. Krzywoliniowe przekątne kwadratów siatki przecinają się pod katem prostym. Budowle służące zmniejszeniu spadku koryt otwartych(stopnie, bystrotoki).
Bystrotok - krótki odcinek dna i skarp rowu, kanału lub cieku o spadku większym od krytycznego, przeprowadzający wodę z poziomu wyższego na niższy bez oderwania się strumienia od dna. Bystrotok różni się od stopnia tym, że nie występuje w nim pionowy lub prawie pionowy uskok dna, na którym strumień na pewnym odcinku odrywa się od konstrukcji i swobodnie opada na wypad. Składa się on z wlotu , koryta o znacznym spadku i wypadu. Przekrój poprzeczny ma najczęściej kształt trapezowy. Dno i brzegi bystrotoków ubezpiecza się faszyną, drewnem, kamieniami, betonem lub żelbetem ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz