Projekt ujęcia wody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt ujęcia wody - strona 1 Projekt ujęcia wody - strona 2

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ćwiczenie projektowe z przedmiotu
Budownictwo wodne
Projekt przyjazdowego ujęcia wody
Spis treści
Dane i założenia wyjściowe
Obliczenie strat hydraulicznych przy przepływie wody przez rurociąg
2.1 Straty liniowe
2.2 Straty miejscowe
2.3 Suma strat całkowitych na całej długości rurociągu
Ustalenie wymiarów doprowadzalnika 4.1 Sprawdzenie warunku na rozmycie kanału
4.2 Sprawdzenie warunku na zamulenie
5. Rysunek przyjazowego ujęcia wody
Dane i założenia wyjściowe Zaprojektować przyjazowe ujęcie wody dające możliwość poboru wody w ilości Q = 1,2 m3/s, przy założeniu następujących parametrów:
położenie spiętrzonego zwierciadła wody - hg = 3,0 m długość rurociągu odprowadzającego wodę z komory ujęcia do kanału doprowadzalnika - L = 100 m
spadek podłużny rurociągu - I = 0,2 %
Założono, że do odprowadzenia wody z komory ujęcia do kanału doprowadzalnika nastąpi za pomocą dwóch rurociągów o średnicy 1000 mm, wykonanych ze stali. Odprowadzalnik zaprojektowano jako sztuczny kanał o dnie naturalnym i skarpach kamienistych o ścianach w stanie dobrym o współczynniku szorstkości n = 0,034 wg Ven Te Chow dla małych cieków czystych, prostych, bez mielizn i dołów na podstawie „Hydrauliki i mechaniki płynów” Jerzego Soboty.
Obliczenie strat hydraulicznych przy przepływie wody przez rurociąg
Straty liniowe
Wzór Darcy-Weisbacha
gdzie:
- wielkość strat liniowych w metrach
λ - liniowy współczynnik oporu
L - długość rurociągu odprowadzającego wodę z komory ujęcia do kanału doprowadzalnika w metrach


(…)

… odprowadzającego wodę z komory ujęcia do kanału doprowadzalnika w metrach
g - przyśpieszenie ziemskie m/s2
Wyznaczenie średniej prędkości wody w rurociągu
gdzie:
Q - przepływ przez rurociąg w m3/s
F - Powierzchnia przekroju rurociągu w m2 Wyznaczenie liniowego współczynnika oporu λ na podstawie wzoru Colebrook'a i White'a
]
λ≃0,0112
gdzie:
λ - współczynnik oporów liniowych
Re - liczba Reynoldsa
 - chropowatość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz