Projekt koncepcyjny ujęcia wody powierzchniowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt koncepcyjny ujęcia wody powierzchniowej-opracowanie - strona 1 Projekt koncepcyjny ujęcia wody powierzchniowej-opracowanie - strona 2 Projekt koncepcyjny ujęcia wody powierzchniowej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
Zespół Dydaktyczny Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
Politechnika Wrocławska
Projekt z Hydrogeologii i ujęć wody
Projekt koncepcyjny ujęcia wody powierzchniowej nr 28/2011/2012
Prowadzący: Wykonała:
Rok akademicki SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ OPISOWO - OBLICZENIOWA
Wprowadzenie
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny ujęcia nurtowego przewodowego wody powierzchniowej o maksymalnej dobowej wydajności ujęcia 11500,0 m3/d, znajdującego się na prawym brzegu rzeki.
Podstawa opracowania
Podstawą niniejszego opracowania jest temat ćwiczenia projektowego nr 28/2011/2012 z załączonym przekrojem poprzecznym rzeki wydany przez prowadzącego zajęcia w dniu 16 października 2011 roku.
Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
obliczenia hydrauliczne ujęcia wody powierzchniowej,
opis techniczny
plan sytuacyjny ujęcia wody powierzchniowej wraz ze strefami ochronnymi w skali 1:200,
jednokreskowy przekrój poprzeczny przez rzekę oraz ujęcie wody powierzchniowej w skali 1:100,
- rysunek koncepcyjny ujęcia wody powierzchniowej w skali 1:50.
Wykorzystane materiały
W czasie wykonywania niniejszego opracowania wykorzystano następujące materiały:
[ 1 ] Notatki z wykładów z kursu „Hydrogeologia i ujęcia wody”,
[ 2 ] Notatki z ćwiczeń projektowych z kursu „Hydrogeologia i ujęcia wody”,
[ 3 ] Nomogram do obliczania starych przewodów żeliwnych i stalowych
zardzewiałych lub lekko inkrustowanych, a także oczyszczonych po wieloletniej eksploatacji, dla k = 1,5 mm i T = 293 K,
[ 4 ] Mielcarzewicz E.: Obliczanie systemów zapotrzebowania w wodę. Arkady, Warszawa 2000,
[ 5 ] Suszczewski K.: Ujęcia wody powierzchniowej. Arkady, Warszawa 1968,
[ 6 ] Prawo wodne ( Dz. U. 115 Nr 115, poz. 1229, z 11.10.2001 z późn. zm.)


(…)

… = 500 mm.
Straty miejscowe
Straty na kracie rzadkiej
Współczynnik strat miejscowych na kracie wynosi:
gdzie:
- współczynnik zależny od kształtu pręta, przyjęto dla prętów okrągłych ,
- kąt pochylenia krat względem poziomu, ,
s - grubość pręta, przyjęto s = 0,02 m,
b - światło między prętami, przyjęto dla krat rzadkich b = 0,05 m.
Straty miejscowe na kracie wynoszą:
gdzie:
g - przyspieszenie ziemskie, g = 9,81 m/s2.
Straty na wlocie do przewodu czerpni
Współczynnik strat miejscowych na wlocie do przewodu czerpni przyjęto dla zaokrąglonych krawędzi: .
Straty na przewodzie doprowadzającym wodę do komory
na łukach, kolanach przyjęto ξ3=0,5
na zasuwie przyjęto:
ξ4=0,15 - zasuwa w pełni otwarta
Straty liniowe
∆hl=i∙L
gdzie:
i - spadek hydrauliczny, 2,15‰,
L - długość rurociągu 17,0 m
∆hl=0,00215∙17,0=0,04 m…
… osobnym przewodem ssawnym o średnicy 250 mm. Średnica leja przewodu wynosi 500 mm. Przejścia przewodów przez ściany ujęcia uszczelniono. Komory przedzielono kratą gęstą. Przytwierdzoną do pokrywy komory tak, aby umożliwić jej czyszczenie. Do obu części prowadzą żeliwne włazy kanałowe o średnicy 500 mm. Poniżej włazów umieszczono drabiny ze stali nierdzewnej. Przy kracie znajduje się otwór umożliwiający…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz