Budowle piętrzące i urządzenia zrzutne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowle piętrzące i urządzenia zrzutne - strona 1 Budowle piętrzące i urządzenia zrzutne - strona 2 Budowle piętrzące i urządzenia zrzutne - strona 3

Fragment notatki:

Budowle piętrzące i urządzenia zrzutne
Budowlą piętrzącą - jest każda budowla umożliwiająca stale lub okresowo utrzymanie wzniesionego ponad przyległy teren lub akwen zwierciadła wody.
Normalny poziom piętrzenia budowli piętrzącej NPP jest najwyższym określonym względami eksploatacyjnymi położeniem zwierciadła spiętrzonej wody w okresach poza wezbraniami. Stanowisko górne - odcinek cieku powyżej budowli piętrzącej GW (górna woda). Stanowisko dolne - odcinek cieku poniżej budowli piętrzenia DW (dolna woda). Wysokość piętrzenia - jest to różnica pomiędzy dolną a górną wodą. Zbiornik wodny- Powierzchnia zalanych terenów nazywa się cofką Cel: spowodowanie spiętrzenia wody; #utworzenie zbiornika wodnego. Urządzenia zrzutne - są to urządzenia lub budowle do przepuszczania wody z górnego do dolnego stanowiska. Urządzenia zrzutne dzielimy na: a)przelewowe- służą do przepuszczania wód powodziowych; b)upusty - umożliwienie całkowitego opróżnienia zbiornika.
Budowle piętrzące dzielimy na: a) zapory: #zapory ziemne; #zapory betonowe; b) jazy. zapory - budowle piętrzące stosowane jako zamknięcia dolin rzecznych dla wytworzenia zbiorników o dużej pojemności oraz o znacznych i zmiennych w czasie głębokościach.
jazy - budowle piętrzące służące do niezbyt wysokiego spiętrzenia wody nie służące do celów nagromadzenia wód. Poziom górnego stanu lub zmiana jest niewielka. Klasyfikacja budowli piętrzących 1. Budowle piętrzące na podłożu: a)skalnym; b)nieskalanym. 2. Budowle, których awaria powoduje utratę pojemności zbiornika lub może spowodować zatopienie terenów falą wypływającą przez zniszczoną lub uszkodzoną budowlę. 3. Budowle do nawodnień lub odwodnień. 4. Budowle przeznaczone do ochrony przeciwpowodziowej. 5. Elektrownie wodne i obiekty wodne wchodzące w skład elektrowni cieplnych i jądrowych. 6. Budowle umożliwiające żeglugę. 7. Budowle przeznaczone do zaopatrzenia w wodę miast i osiedli oraz zakładów przemysłowych. Miarodajna wielka woda - dla danej budowli piętrzącej nazywa się największy przepływ wody, jaka dana budowla piętrząca jest w stanie przepuścić ze stanowiska górnego do dolnego bez obaw jej uszkodzenia. Przepływ miarodajny Qm - przyjmuje się równy przepływowi o określonym prawdopodobieństwie p pojawienia się na rzece w profilu, w którym jest ona przegrodzona budowlą.
Wysokość nadpiętrzenia - dla przepływu kontrolnego powstaje, gdy przepływ kontrolny mógłby być przepuszczalny przez urządzenia przepływu miarodajnego.
ZASADNICZE ELEMENTY JAZU ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz