Budownictwo Wodne-pytania i odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2730
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo Wodne-pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 1 Budownictwo Wodne-pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 2 Budownictwo Wodne-pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Podział budowli hydrotechnicznych na klasy i wymienić parametry decydujące o klasie budowli: Ze względu na różne funkcje budowle wodne dzielimy: *Budowle piętrzące (jazy i zapory) *.Budowle upustowe( przelewy, spusty) *Przewody lub budowle prowadzące wodę (kanały, rurociągi, sztolnie, akwedukty, syfony, lewary, stopnie, bystrza, mosty kanałowe, koryta) *Budowle regulacyjne *Ujęcia lub budowle ujęć (zatoczki, wloty do kanałów i rurociągów, śluzy wpustowe, osadniki) *Budowle specjalne (siłownie wodne, śluzy komorowe, przepławki dla ryb, przepusty dla tratew) Budowle te dzielimy na cztery klasy ważności w zależności od wysokości piętrzenia, znaczenie gospodarczego o skutków awarii, a w odniesieniu do elementów budowli także zależne od ich znaczenia dla pewności eksploatacji całego ich zespołu. Znaczenie obiektu mierzone jest w tych przepisach wielkością uzyskaną przez budowlę korzyści tj. powierzchnią nawodnioną lub odwodnioną, mocą elektrowni wodnej albo wielkością drogi wodnej. Przyjęto zasadę że budowle gospodarczo najważniejsze zalicza się do klasy I a następne w porządku zmniejszającej się ważności od klasy II do IV. Parametry: wysokość piętrzenia wody, moc elektrowni, obszar nawodniony lub odwodniony, obszar chroniony, klasa drogi wodnej, skutki przerw w pracy budowli. 2. Zasady obliczenia świateł jazu przepuszczających część wielkich wód przez światło. Gdy normalne piętrzenie się wody utrzymuje się w granicach brzegów lub nieznacznie wyżej, możliwe jest zmniejszenie światła i przepuszczenie część wód przez teren zalewowy. Obliczenia są prawie identyczne jak przy całościowym przepływie przez jaz. Musimy określić stosunek przepływu przepływającego przez jaz i teren zalewowy. Na podstawie krzywej przepływów dla koryta i terenu przelewowego w stanie naturalnym można ustalić przy danym przepływie obliczeniowym przepływy przez jaz i po terenie. Obliczenie światła takiego jazu robi się tak samo jak odliczenia poprzecznego przekroju kanału. Obliczenia są żmudne i można je ułatwić. Polega to na tym, iż po obliczeniu objętości przepływu przez jaz odczytujemy dla odpowiadającej temu przepływowi rzędnej wody górnej przepływ Qz po prostu z krzywej przepływu dolnego stanowiska. Taki sposób zakłada, że po spiętrzeniu wody przez jaz spad zwierciadła na terenie zalewowym nie zmienia się, ustalone w ten sposób zwierciadło wody górnej będzie, więc położone wyżej niż rzeczywistości, tak samo za wysoko położona będzie otrzymana stąd krzywa przepływu górnego stanowiska. Przy obliczeniach krzywych przepływu trzeba najczęściej uwzględnić dodatkowe zmniejszenie przekroju spowodowane przez zabudowanie koryta przyczółkami, a terenu zalewowego wałami. 3. Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń do rozpraszania energii Urządzenia, budowle lub elementy budowli, których zadaniem jest zabezpieczenie-dolnego stanowiska przed powstawaniem rozmyć groźnych dla upustów i podłoża pod nimi, będziemy nazywali urządzeniami do rozpraszania energii. Dla ochrony budowli przed rozmyciem można stosować dwa rodzaje urządzeń: 1) Odprowadzające lub odrzucające strumień wody na znaczna odległość od budowli Jednym z takich urządzeń jest ubezpieczenie dna na odcinku gdzie występuje przepływ rwący. *Następny typ ochrony budowli- jest urządzenie odrzucające strugę z odpowiedniego zakończenia (odskocznia) krawędzi przelewowej upustu na stosunkowo niedużą odległość. Konstrukcja ma zastosowanie na terenach górzystych. *Można tez zastosować budowle, która odprowadza strumień korytem betonowym lub drewnianym opartym na głęboko zapuszczonych palach. Woda przelewa się swobodnie na ubezpieczone dno (dno- grunty sypkie lub spoiste). Budowle te stosuje się na niżu Polski gdzie występują niewielkie natężenia jednostkowe. 2). Powodujące powstawanie odskoku na wypadzie budowli.

(…)

…, *powłokowe, *dwupoziomowe. 2. Ze względu na przeznaczenie i sposób działania rozróżnia się zamknięcia: *główne- piętrzy i utrzymuje stany wód, *awaryjne- na wypadek awarii, *remontowe- do przeprowadzenia remontu. 3. Z uwagi na rodzaj zamykanego otworu: *powierzchniowe, *głębokie. 8. Zasady podziału zapór: Zapory ziemne pod względem konstrukcyjnym można podzielić na: *zapory o korpusie złożonym z gruntu jednorodnego *zapory o korpusie złożonym z gruntów różnorodnych uszeregowanych w podobny sposób, jak w filtrze odwrotnym *zapory z przeponą wodoszczelną pochyłą (ekranem) sztywną lub plastyczną *zapory z przepona wodoszczelną pionową (rdzeniem) sztywną lub plastyczną Ze względu na sposób wykonania zapory ziemne można podzielić na: *zapory sypane *zapory namulane *zapory sypano - namulane lub namulano - sypane W zależności od wysokości zapory dzielimy na: *zapory niskie o wysokości H < 10 m *zapory średnie 10 ≤H < 20 m *zapory wysokie o wysokości H * 20 m 17. Podział i warunki stosowania zapór ziemnych. Rodzaj typu zapory zależy przede wszystkim od rodzaju gruntu, jaki mamy do dyspozycji na miejscu oraz od wielkości dopuszczalnych strat wody. Najmniejsze stary wody przez zaporę występują przy stosowaniu przepon…
… zbiornika(jazy upusty, przelewy, spusty,siłownie)
21.Urządzenia do rozpraszania energii: Wymagania: -połączenie z dolnym stanowiskiem -zabezpieczenie dolnego stanowiska przed powstawaniem rozmyć *niecka wypadowa -prostota konstrukcji -zaburzenia strumienia -wzrost prędkości przydennej -odkładanie się rumowiska -wysokie koszty budowy *próg wypadowy -brak zagłębiania wypadu -równomierne rozprowadzenie wody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz