Rozpatrywanie energii wody w jazie - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpatrywanie energii wody w jazie - opracowanie - strona 1 Rozpatrywanie energii wody w jazie - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ROZPATRYWANIE ENRGII WODY W JAZIE Ruch podkrytyczny - duży zasób energii kinetycznej a mała energia potencjalna. Ruch nadkrytyczny - mały zasób energii kinetycznej a duża energia potencjalna. Odskok hydrauliczny - przejście z ruchu podkrytycznego w ruch nadkrytyczny (odskok Bidone'a) w odskoku następuje rozproszenie energii. Koryto musi być umocnione w miejscu powstania odskoku jest nim płyta wypadkowa. Warunek odskoku Głębokość dolnej wody t była co najmniej równa drugiej głębokości sprzężonej (h1 - pierwsza głębokość sprzężona h2 - druga głębokość sprzężona)
t = h2 Jeżeli t h2 to mamy odskok zatopiony; Jeżeli t h2;
n - współczynnik bezpieczeństwa n ≥ 1 n = 1,05 ÷ 1,1; d = n • h2 - t. Filtracja pod budowlami piętrzącymi Strumień filtracyjny ograniczony jest od góry obrysem budowli od dołu natomiast linią warstwy nieprzepuszczalnej.Filtracja tego jazu będzie odbywała się pod ciśnieniem. Zjawiska występujące z filtracją:
woda wywiera ciśnienie na obrys podziemny budowli i będzie działała siła wyporu W działająca na fundament; w wyniku przepływu z GW do DW przepłynie pewna ilość wody, czyli występują starty w górnym stanowisku - trzeba określić wydatek filtracyjny. Linie prędkości - wektory prędkości są zawsze styczne do linii prądu, Jeśli prędkości będą zbyt duże może wystąpić wynoszenie gruntu spod budowli. - prędkość filtracji -wyznaczyć trzeba wartości prędkości filtracji.
Prawo Darcy V = k*I; V- prędkość filtracji; k - współczynnik filtracji zależny od gruntu; I - gradient hydrauliczny. Zjawisko mechaniczne występuje w gruntach pod jazem pod wpływem filtracji wody: 1.Sufozja - jest to transport drobniejszych frakcji gruntu w istniejącym obszarze porów powodujący ich zwiększenie, ale niepowodujący niszczenia struktury gruntu następuje zwiększenie współczynnika filtracji V = k*I; k - wzrośnie to wzrośnie też prędkość filtracji.
Sufozja może być: zewnętrzna - na powierzchni gruntu;
wewnętrzna - wewnątrz korpusu gruntowego; kontaktowa - na powierzchni kontaktu dwóch gruntów o różnym uziarnieniu lub między gruntem a fundamentem budowli.
Erozja - transport ziaren prawie wszystkich frakcji gruntu prowadzący do zniszczenia struktury gruntu. 2. Zjawisko przebicia (wyparcie gruntu) - jest to wyparcie pewnej objętości gruntu ze wszystkimi zawartymi w nim frakcjami przeważnie w górę.

(…)

… wypadkowa. Warunek odskoku Głębokość dolnej wody t była co najmniej równa drugiej głębokości sprzężonej (h1 - pierwsza głębokość sprzężona h2 - druga głębokość sprzężona)
t = h2 Jeżeli t > h2 to mamy odskok zatopiony; Jeżeli t < h2 to mamy odskok niezatopiony. Sposoby zatopienia odskoku: 1.Obniżenie dna wypadu poniżej dna cieku tworzy się tzw. niecka wypadowa; 2.Spiętrzenie wody na wypadzie przez próg…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz