Budownictwo przemysłowe - strona 3

Produkcja elektryczności-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Berkowski
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

17. PROCES PRZEMIANY ENERGII W PRODUKCJI ELEKTRYNOŚCI I CIEPŁA Zadaniem elektrowni jest wytwarzanie energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej w postaci gorącej wody, lub pary. W elektrowni parowej zachodzi przemiana energii chemicznej paliwa na energię elektryczną poprzez trzy fa...

Przemysł cementowy w Polsce XXI w. -opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Berkowski
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

11. Przemysł cementowy w Polsce XXI w. Obecnie w Polsce mamy 11 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym, 5 przemiałowni cementu, 1 zakład produkujący cement biały i 1 cement glinowy. Branża cementowa jest całkowicie sprywatyzowana. W roku 2003 została zakończona techniczna modernizacj...

Przemysł miedziowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Berkowski
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Wszystkie budynki zostały podzielone dylatacjami poprzecznymi i podłużnymi na niezależne sekcje. Rozstaw dylatacji poprzecznych przyjęto przeważnie około 25 m, natomiast nawy budynków oddzielono dylatacjami podłużnymi. Rozmiary między dylatacyjnych sekcji budynków wielopiętrowych dobierano zawsz...

Budownictwo przemysłowe-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Berkowski
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 679

Zabudowa powierzchniowa kopalni rudy miedzi składa się z: - z cześci szybowej i części odkrywkowej. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa w EUROKODACH: - mogą być zmieniane w Załącznikach Krajowych. Do oceny intensywności zjawisk sejsmicznych stosowane są następujące skale intensywności: - M-R...

Rozwój przemysłowy w historii Polski-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Berkowski
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

1. Początki państwowości, a rozwój przemysłowy ziem będących pod panowaniem Mieszka I Wchłonięcie przez państwo Mieszka I terenów południowych-górskiech dało mu dostęp do kopalnych bogactw naturalnych, takich jak: - złoto: Zastosowanie: ozdoby, waluta Formy występowania: - złoty piasek (dno rz...

Silosy żelbetonowe i stalowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Berkowski
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2471

57. Przepływy materiałów w silosach żelbetowych i stalowych W silosie o konstrukcji żelbetowej wyróżniamy następujące rodzaje przepływów składowanego materiału: Przepływ masowy (1a) Przepływ rdzeniowy (1b-e) Przepływ nieokreślony (…) Rodzaj przepływu zależy od

Właściwości systemu na podstawie zakładu przemysłowego-opracowanie...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Berkowski
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

5. WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU NA PODSTAWIE WYBRANEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO [np. Górażdże] System jest to wszelki skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę układ elementów. Rozpatrywany od zewnątrz jest całością, a od wewnątrz jest zb...

Wibroizolacje-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Berkowski
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2149

- dobranie odpowiedniej masy układu, - dobranie odpowiednio niskich częstości drgań własnych układu, tak aby uniknąć zjawisk rezonansowych, - sprawdzenie, czy uzyskano zmniejszenie sił zakłócających przenoszących się na otoczenie, - sprawdzenie, czy amplitudy drgań fundamentu na wibroizolacji n...

Zbiorniki wieżowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Berkowski
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2058

3. Przyczyną nadmiernych uszkodzeń powłoki, występujących zazwyczaj w pasie do poziomu ok. 1/3 całkowitej wysokości, jest rozwój zarysowania powstałego na skutek przeginania płaszcza powłoki w wyniku zmiennego kierunku i prędkości wiatru. Rozpatrywana przez innych autorów intensywna korozja beto...

Zjawiska dynamiczne występujące na terenach górniczych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Berkowski
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

33.Zjawiska dynamiczne, występujące na terenach górniczych Grupę zjawisk o charakterze dynamicznym(dominują na terenie LGOM-u), do której zalicza się drgania gruntu spowodowane wstrząsem górniczym o określonej energii E opisują wielkości: vp – prędkość drgań podłoża gruntowego ap – prześpieszen...