Zjawiska dynamiczne występujące na terenach górniczych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zjawiska dynamiczne występujące na terenach górniczych-opracowanie - strona 1 Zjawiska dynamiczne występujące na terenach górniczych-opracowanie - strona 2 Zjawiska dynamiczne występujące na terenach górniczych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

33.Zjawiska dynamiczne, występujące na terenach górniczych
Grupę zjawisk o charakterze dynamicznym(dominują na terenie LGOM-u), do której zalicza się drgania
gruntu spowodowane wstrząsem górniczym o określonej energii E opisują wielkości:
vp – prędkość drgań podłoża gruntowego
ap – prześpieszenie drgań podłoża gruntowego
Wstrząsy górnicze - charakteryzują się wielkościami:
częstotliwością drgań ( w zakresie od 1Hz do około 30Hz)
zasięgiem przestrzennym rejestrowanych drgań występującym od kilkuset metrów do
kilkuset kilometrów
spadkiem liczby wstrząsów ze wzrostem ich energii sejsmicznej zgodnie z zależnością
Gutenberga-Richtera:
log[N(E)]=a-b*E , gdzie
E - energia wstrząsu, mierzona w J
N(E)- liczba wstrząsów o danej energii
a , b- stałe doświadczalne.
Centrum wstrząsu górniczego znajduje się zazwyczaj na znacznej głębokości wywołując
rozprzestrzeniające się drgania górotworu. Przyśpieszenia ruchu warstwy powierzchniowej gruntu
wywołują powstanie wymuszenia kinematycznego, które z kolei, powoduje przemieszczenie drgania
obiektów budowlanych znajdujących się na terenie wstrząsu górniczego
wymuszenie kinematyczne: zjawisko wywołane ruchem podłoża. Miarą jego są siły bezwładności
elementów obiektu (przemieszczonego w skutek nagłego ruchu podłoża), zależne do masy jego elementów
i przyśpieszenia podłoża.
34.Obciążenie wiatrem w ujęciu normowym(fajne zagadnienie – norma wiatrowa ma 40stron)
pk = qk*Ce*C*
qk = charakterystyczne. ciśnienie prędkości wiatru (zależne od strefy)
Ce = współczynnik ekspozycji
C = współczynnik aerodynamiczny
 = współczynnik działania porywów wiatru
Współczynnik aerodynamiczny C = 1-V12/V02 , opisuje rozkład ciśnienia na zewnętrznej powierzchni
budowli i zależy od jej rodzaju. Jego wartość nie zależy od prędkości wiatru.
Wartości C ustala się na podstawie badań modelowych, lub na podstawie badań w naturze.
- współczynnik działania porywów wiatru
  1
r
(k b  k r ) .
Ce
kb- współczynnik działania turbulętnego o częstotliwościach pozarezonansowych
kr = (2KLK0)/ - współczynnik oddziaływania turbulętnego o częstotliwościach rezonansowych z
częstotliwościami drgań własnych budowli
 - logarytmiczny dekrement tłumienia
 - współczynnik wartości szczytowej obciążenia
r – współczynnik związany z chropowatością terenu
KL – współczynnik zmniejszający oddziaływanie rezonansowe porywów ze względu na rozmiar
budowli
K0 – współczynnik energii porywów o częstotliwościach rezonansowych
Jest to koncepcja Davenport stosowana w normie. Przyjmuje współczynnik porywistości uwzględniający
fakt, że wiatr stanowi proces stochastyczny, oraz uwzględniający „współdziałania”, w określonym sensie,
porywów z budowlą.
Obliczeniowe obciążenie wiatrem zależy od:
przewidywanego okresu użytkowania budowli i akceptowanego przekroczenia przyjętego
prawdopodobieństwa obciążenia obliczeniowego, które przyjmuje się a priori, a wyboru dokonuje inwestor
lub projektant, lub ten kto ustanawia normy; decyzja podejmowana jest arbitralnie, na podstawie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz