Budownictwo przemysłowe - strona 4

Zjawiska powodujące zmiany w strukturze skorupy ziemskiej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Berkowski
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

km2. 29. Deformacje terenu wywołane działalnością wydobywczą człowieka. Szkody górnicze: deformacje terenu i zagrożenia budowli spowodowane osiadaniem lub zapadaniem się gruntu wskutek wybierania kopalin. Szkody górnicze tworzą się, gdy po wydobyciu kopalin powstają przestrzenie zwane przestrze...

Teoria grafów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Berkowski
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1239

PODSTAWOWE DEFINICJE TEORII GRAFÓW Definicja 1 Grafem skończonym G nazywamy skończony zbiór punktów Vi, i = l, N, zwanych wierzchołkami i skończony zbiór linii ui, i = l, M, zwanych krawędziami takimi, że każda krawędź ma dwa (niekoniecznie różne) wierzchołki jako jej punkty końcowe oraz ni...

Ośmiokątny skład klinkieru o konstrukcji żelbetowej i przekryciu krato...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Berkowski
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1330

OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Podstawą niniejszego opracowania jest temat ćwiczenia projektowego wydanego przez dr inż. Piotra Berkowskiego w dniu 17.02.2012r. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest ośmiokątnego składu klinkieru o konstrukcji żelbetowej i przekryciu kratownicowym....

Budownictwo przemysłowe - wymiary

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

wszystkie wymiary na rysunku podano w milimetrach G1 G2 Pz1 Py1 ex.P1 ey.P1 kN kN kN kN cm cm 1 45,00 26,40 19,30 19,30 45,0 15,0 2 46,00 26,90 20,30 20,30 41,0 18,0 3 47,00 27,40 21,30 21,30 37,0 21,0 4 48,00 27,90 22,30 22,30 33,0 24,0 5 49,00 28,40 23,30 23,30 29,0 27,0 6 50,00 28,90 24,30 24,30...

Obciążenia wózkami podnośnikowymi

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

UKD 624.042:69.001.2   POLSKI KOMITET  NORMALIZACJI,  MIAR I JAKOŚCI P O L S K A    N O R M A PN-82 B-02004 ObciąŜenia budowli ObciąŜenia zmienne technologiczne ObciąŜenia pojazdami Zamiast: PN-74/B-02009 Grupa katalogowa 0702 Actions on building structures Technological variable actions Actions of...

Budownictwo przemysłowe - wykres

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

tem. 19 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cx Cz Cφxz Cφyz Fd 15000,00 2,00 25000,00 Kx 0 ,1 4 7 3 2 0 ,1 5 0 0 2 0 ,1 5 2 9 4 0 ,1 5 6 0 9 0 ,1 5 9 4 7 0 ,1 6 3 0 8 0 ,1 6 6 9 3 0 ,1 7 1 0 3 0 ,1 7 5 3 8 0 ,1 8 1 1 9 0 ,1 8 7 4 0...

Projekt galerii transportowej

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Barański
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1960

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Budownictwa Lądowego I Wodnego Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Opracowanie projektowe z przedmiotu „Budownictwo przemysłowe” Rok akademicki Wykonali: Magdalena Myszak Sprawdził: 1.Opis obiektu Przedmiotem opracowania jest galeri...

Przekrój poprzeczny hali

 • prof. dr hab. inż. Roman Kinash
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1344

UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK swietlik dachowy kopulkowy 110x110 cm + 14.40 + 14.40 + 14.40 ~ 5% 240 120 ~ 5% + 12.60 120 + 12.60 okno 400x120 cm 240 120 120 240 okno 400x120 cm 120 okno 400x120 cm + 4.80 plyta scienna Kolbet 120 S - 4.3.2 ~ 5% 120 144...

Budpwnictwo przemysłowe - wykład

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Grunt, Metoda Barkana, Metoda Sawinowa, Podłoże uwarstwione, Sztywność podłoża....

Szkic roboczy maszyn i fundamentu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

     Rys. 1. Szkic roboczy maszyn i fundamentu: 1 - spręŜarka, 2 - koło zamachowe, 3 - sprzęgło                          4 - przekładnia, 5 - sprzęgło, 6 - silnik ...