Budownictwo przemysłowe - strona 2

note /search

Wnioski z analizy wyników obliczeń dla grupy projektowej Temat 19

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

8. Wnioski z analizy wyników obliczeń dla grupy projektowej Temat 19 8.1.Wykres zmienność dynamicznych współczynników podłoża w zależności od wymiarów fundamentu: 8.2.Wykres zmienność sztywności podłoża w zależności od wymiarów fundamentu : 8.2.1.Wykres zmienność ciężaru maszyny wraz z fundamentem ...

Budownictwo przemysłowe- wykresy - Mikrometr

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

0 50 100 150 200 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ah(xz) Av(xz)  200 250 300 A [μm] Ah(xz) Av(xz)  Ah(yz) 0 50 100 150 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Av(yz)  ...

Szkic roboczy maszyn i fundamentu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

     Rys. 1. Szkic roboczy maszyn i fundamentu: 1 - spręŜarka, 2 - koło zamachowe, 3 - sprzęgło                          4 - przekładnia, 5 - sprzęgło, 6 - silnik ...

Szkic roboczy maszyn i fundamentu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

     Rys. 1. Szkic roboczy maszyn i fundamentu: 1 - spręŜarka, 2 - koło zamachowe, 3 - sprzęgło                          4 - przekładnia, 5 - sprzęgło, 6 - silnik ...

Projekt - strona tytułowa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1036

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli PROJEKT fundamentu blokowego pod maszynę o działaniu nieudarowym metodą amplitud Banach Mateusz Nr albumu: 87256 Kierunek - Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne...

Fundamenty pod maszyny - Polska norma

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 2744
Wyświetleń: 7497

UKD 62.218:624.04 POLSKA NORMA Numer:  PN-80/B-03040 Tytuł:  Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - Obliczenia i projektowanie Grupa ICS:  93.020 SPIS TRE Ś CI 1. WST Ę P 1.1. Przedmiot normy 1.2. Zakres stosowania normy 1.3. Okre ślenia 1.4. Zało Ŝenia do projektu fundamentów pod maszyny ...

Żelbetowa wykonywana w technologii prefabrykacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2121

Opis konstrukcji: Projektowana konstrukcja to hala żelbetowa wykonywana w technologii prefabrykacji. Hala będzie halą dwunawową. Lewa nawa będzie wyższa od prawej. Na lewej hali będzie znajdowała się także suwnica. Obudowa zarówno ścian jak i dach...

Badanie i zmiany stanu istniejących fundamentów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2282

Pytanie 89 : Zakres badań stanu istniejącego fundamentów Badanie stanu istniejącego konstrukcji obejmuje:  Opis i diagnostykę rys ,  Sprawdzenie pionowości poszczególnych ścian i słupów ,  Niwelację ( np. cokołu budynku),  Obliczenie naprężeń w pasmach odcinków murów zagrożonych lub ju...

Fundamenty pod maszyny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1967

63) SYSTEMATYKA FUNDAMENTÓW POD MASZYNY W skład założeń projektowych powinny wchodzić: a) dane charakteryzujące maszynę: -nazwa, typ, prędkość obrotowa, moc, ciężar itp. -usytuowanie maszyny na fundamencie i sposób jej umocowania, -rysunki dyspozycyjne, dotyczące górnej części fundamentu, a pr...

Kominy przemysłowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2086

40.Oczyszczanie produktów spalania przed wprowadzeniem do atmosfery Oprócz należytej obsługi palenisk i zwiększenia wysokości kominów, służą urządzenia odpylające, działające na zasadzie mechanicznej, elektrycznej lub dźwiękowej. Rodzaj zastos...