Wnioski z analizy wyników obliczeń dla grupy projektowej Temat 19

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wnioski z analizy wyników obliczeń dla grupy projektowej Temat 19 - strona 1 Wnioski z analizy wyników obliczeń dla grupy projektowej Temat 19 - strona 2 Wnioski z analizy wyników obliczeń dla grupy projektowej Temat 19 - strona 3

Fragment notatki:

8. Wnioski z analizy wyników obliczeń dla grupy projektowej Temat 19 8.1.Wykres zmienność dynamicznych współczynników podłoża w zależności od wymiarów fundamentu: 8.2.Wykres zmienność sztywności podłoża w zależności od wymiarów fundamentu : 8.2.1.Wykres zmienność ciężaru maszyny wraz z fundamentem w zależności od wymiarów fundamentu : 8.2.1.Wykres zmienność amplitud w zależności od wymiarów fundamentu : Dopuszczalna amplituda pionowa - 150µm Dopuszczalna amplituda pozioma - 200µm Wynik amplitud drgań w płaszczyznach XZ oraz YZ (pionowa) projektowanego fundamentu blokowego otrzymany z tematu 19/13 o zadanej odsadzce 1,25 m mieści się w dopuszczalnych (największych) amplitudach drgań wymuszonych ze względu na użytkowanie samej maszyny podanych w normie PN-80/B-03040 Rys.4 str.12. Podane wyżej wykresy przedstawiają zależność obliczonych amplitud od podstawy fundamentu uwarunkowanej odsadzką zadaną w temacie projektu. Można zauważyć, że amplituda drgań w płaszczyźnie XZ (krótszy bok fundamentu) spełniła stawiane przez wyżej wymienioną normę warunki użytkowania dla granicznej amplitudy poziomej, dla granicznej amplitudy pionowej spełnia warunki dla odsadzki większej lub równej 90 cm. Natomiast w płaszczyźnie YZ (dłuższy bok fundamentu) dla granicznej amplitudy pionowej warunki zostają spełnione dla odsadzki większej lub równej 85cm i dla granicznej amplitudy poziomej dla odsadzki większej lub równej wartości z tematu 10. Wynika z tego, że warunki normowe zostały spełnione tylko dla tematów z odsadzką większą lub równą odsadce z tematu 10. Analizy wyników otrzymanych dla grupy projektowej Temat 19 wskazuje na znaczący wpływ wymiarów odsadzki w kierunku dłuższego boku projektowanego fundamentu. Zwiększenie odsadzki fundamentu w płaszczyźnie drgań niespełniającej zapisów normowych spowoduje zmniejszenie otrzymanych drgań w skutek pracy maszyny, co za tym idzie polepszenie warunków pracy. Zwiększenie odsadzki, co za tym idzie powierzchni i masy fundamentu powoduje zmniejszenie wartości amplitudy zarówno poziomej jak i pionowej.
Oczywistą rzeczą jest, że wraz ze zwiększeniem odsadzki (a zarazem wymiarów fundamentu), zwiększamy masę.
Sztywność podłoża przy równomiernym nacisku ( K Z oraz K X ) jest praktycznie stała niezależnie od wymiarów. Natomiast zwiększenie odsadzki znacząco wpływa na wzrost sztywności przy nierównomiernym nacisku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz