Konspekt-projekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konspekt-projekt - strona 1 Konspekt-projekt - strona 2 Konspekt-projekt - strona 3

Fragment notatki:

METODA AMPLITUD DOPUSZCZALNYCH    1.  Ustalenie wielkości sił wzbudzających i wypadkowa    a)  wirnik silnika (P6)    wg PN-80/B-03040 – tablica 11  Gw = W6 (ciężar wirnika)    Rodzaj maszyny   Amplituda siły działającej na łożysko jako  część ciężaru wirnika Gw przekazującego  się na łożysko   Maszyny obrotowe (np. silniki elektryczne, wentylatory  klimatyzacyjne) o prędkości obrotowej:  - do 500 obr/min  - od 500 do 750 obr/min  - powyżej 750 obr/min      0,10 Gw  0,15 Gw  0,20 Gw      b)  koło zamachowe (P2)    wg PN-80/B-03040 – tablica 11  Gw = G2 (ciężar koła zamachowego)      c)  siły w mechanizmie korbowym sprężarki (1)    Podane w temacie siły w mechanizmie korbowym:  Pz1, Py1      d)  wypadkowa sił wzbudzających    Pzo = Pz1 + P2 – P6  (kierunek sił dający maksymalny moment w płaszczyźnie obrotu)  Pyo = Py1 + P2 + P6                                      2.  Wymiary fundamentu    a)  powierzchnia technologiczna    Górna powierzchnia fundamentu blokowego pod maszynę kształtowana jest z warunku minimum  powierzchni tak aby możliwe było pełne oparcie maszyny wraz z wymaganą przez producenta  odsadzką (od korpusu maszyny do krawędzi fundamentu) oraz z warunku wymaganego przez normę,  która zaleca aby nacisk wywierany na grunt przez podstawę fundamentu był jednakowy pod całym  fundamentem.  Warunek ten uzyskujemy w praktyce gdy środek ciężkości maszyny leży na tej samej  prostej pionowej co środek ciężkości fundamentu (centrowanie układu)    •  Obliczenie położenia środka ciężkości maszyny w płaszczyźnie poziomej xy  Położenie środka ciężkości na osi Z przyjmuje się w osi obrotu maszyny (+0,80 m)  •  Przyjęcie wymiaru górnej powierzchni technologicznej; zaokrąglone do 5 cm w górę.      b)  Wymiary dolnej powierzchni fundamentu    •  Wymiary dolnej powierzchni fundamentu przyjmujemy zgodnie z zadaną dla każdego  odsadzką w kierunku dłuższego boku. W kierunku krótszym fundamentu przyjmujemy  wymiar proporcjonalnie do wymiarów górnej powierzchni zaokrąglając do 5 cm w górę.      c)  Wysokość fundamentu    •  Wysokość fundamentu przyjmujemy minimalny możliwy. Do podanej przez producenta (w  temacie) długości śruby należy dodać niezbędne otulenie śruby od dołu zapewniające  umieszczenie na dolnej powierzchni fundamentu zbrojenia powierzchniowego. Otulenie to  przyjmujemy równe 15 cm  •  Wysokość części dolnej fundamentu należy przyjąć równą odsadzce w kierunku dłuższym       

(…)

… otulenie śruby od dołu zapewniające
umieszczenie na dolnej powierzchni fundamentu zbrojenia powierzchniowego. Otulenie to
przyjmujemy równe 15 cm
• Wysokość części dolnej fundamentu należy przyjąć równą odsadzce w kierunku dłuższym
3. Cechy sprężyste podłoża gruntowego (dynamiczne współczynniki C, sztywności podłoża K)
I
˕ ˮ# ˮ$ ˮ%
- -
Ŵ Ż˕ # Ŵ Ż˕ $ Ŵ Ż˕ %
I Ŷ
˕
ˮ# ˮ ˮȊ
- $ - %
˕Ȋ # ˕Ȋ $ ˕Ȋ %
I Ŷ
˕
ˮ# ˮ…
… śruby od dołu zapewniające
umieszczenie na dolnej powierzchni fundamentu zbrojenia powierzchniowego. Otulenie to
przyjmujemy równe 15 cm
Wysokość części dolnej fundamentu należy przyjąć równą odsadzce w kierunku dłuższym
3. Cechy sprężyste podłoża gruntowego (dynamiczne współczynniki C, sztywności podłoża K)
I
ˮ$
ˮ#
Ŵ Ż˕ # Ŵ Ż˕
˕
˕
˕
$
-
ˮ%
Ŵ Ż˕
I Ŷ
ˮ#
ˮ
ˮȊ
- $ - %
˕Ȋ # ˕Ȋ $ ˕Ȋ %
%
I Ŷ
ˮ
ˮȊ
ˮ…
… ˕ H MNm – przy nierównomiernym (mimośrodowym) nacisku pionowym
H ˕ H MNm – przy nierównomiernym (mimośrodowym) nacisku pionowym
H H ˕ ˘ MN/m – przy równomiernym ścinaniu (przesuwie) poziomym
gdzie:
F – pole podstawy fundamentu, m2
H H – momenty bezwładności podstawy fundamentu względem osi prostopadłej
do pionowej płaszczyzny drgań, m4
4. Obliczenie amplitud drgań wymuszonych fundamentu wg…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz