Opis techniczny - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis techniczny - opracowanie  - strona 1 Opis techniczny - opracowanie  - strona 2 Opis techniczny - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Postanowienia ogólne: Przedmiotem opracowania jest projekt fundamentu blokowego pod sprężarkę tłokową pionową napędzaną przez silnik elektryczny zgodnie z normą PN-80/B-03040. Obliczenia SGU wykonane zostały zgodnie z normą PN-80/B-03040 metodą amplitud dopuszczalnych. Podstawą formalną opracowania jest temat projektu nr 19/13 z przedmiotu „BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE” wydany przez Politechnikę Krakowską w dniu 05.10.2010r.
1.2. Cechy gruntowe: Fundament posadowiony bezpośrednio na gruncie w stanie naturalnego zalegania.
Charakterystyka warstw gruntowych:
- poziom 0 - 1,74m - piaski średnie - Co = 18MPa/m
- poziom 1,74m - 3,40m - iły półzwarte - Co = 27MPa/m
- poziom 3,40m - 5,75m - iły zwarte - Co = 30MPa/m
- poziom poniżej 3,98m - żwiry - Co = 26MPa/m 1.3. Dane dotyczące maszyny: Sprężarka tłokowa pionowa napędzana przez silnik elektryczny - dane dostarczone przez projektanta maszyny. Rozmieszczenie maszyn oraz obciążeń jak na załączonym rysunku (Rys.1).
1.3.1. Charakterystyka sprężarki: - ciężar sprężarki wraz z podstawą G 1 = 136,34 kN
- ciężar koła zamachowego G 2 = 36,75 kN
- ciężar sprzęgła przy sprężarce G 3 = 3,92 kN
- ciężar przekładni G 4 = 12,25 kN
- prędkość kątowa ω 2 = 49,00 rad/s
1.3.2. Silnik: - ciężar sprzęgła przy silniku G 5 = 2,82 kN
- ciężar silnika wraz z podstawą G 6 = 42,88 kN
- ciężar wirnika W 6 = 24,5 kN
- prędkość kątowa ω 6 = 49,00 rad/s
1.3.3. Masowe siły bezwładności w mechanizmie korbowym sprężarki: - siła pozioma P y1 = 42,88 kN
- siła pionowa P z1 = 98,00 kN
1.3.4. Dane geometryczne: - wymagana długość śrub kotwiących - 175 cm
- wymagane pole technologiczne - 55 cm
- wymagana szerokość odsadzki w kierunku dłuższym fundamentu - 125 cm
1.4. Fundament: 1.4.1. Zasady przyjmowania wymiarów: 1.4.1.1. Powierzchnia technologiczna: Górna powierzchnia fundamentu blokowego pod maszynę ukształtowana została z warunku minimum powierzchni tak aby możliwe było pełne oparcie maszyny wraz z wymaganą przez producenta odsadzką oraz z warunku wymaganego przez normę, która zaleca aby nacisk wywierany na grunt przez podstawę fundamentu był jednakowy pod całym fundamentem. Warunek ten spełniony został środków ciężkości maszyny i fundamentu.

(…)

… z rysunkami wykonawczymi dostarczonymi wraz z dokumentacją techniczną. Równolegle ze zbrojeniem powinny zostać ułożone elementy oporowe pod śruby młotkowe w studzienkach. Studzienki pod śruby mocujące powinny mieć ścianki złożone z blach uniemożliwiających dostanie się do nich mieszanki betonowej podczas wylewania betonu. Ilość i rozmieszczenie studzienek na śruby fundamentowe, wg. planów dostarczonych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz