Przemysłówka teoria - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemysłówka teoria - opracowanie  - strona 1 Przemysłówka teoria - opracowanie  - strona 2 Przemysłówka teoria - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Ad 1 + Ad 2 Maszyny o ustalonym ruchu okresowo zmiennym - maszyny o dzialaniu udarowym.
Obciazenie dynamiczne charakterystyczne - sily wzbudzajace wytwarzane przez maszyne w stanie jej normalnej eksploatacji
Przyjmuje się je celu wyznaczenia amplitud drgan wymuszonych.Obliczone wartosci amplitud porownuje się z amplitudami dopuszczalnymi wg normy ( stan graniczny uzytkowania )
Sposoby wyznaczania zgodnie z wymaganiami producenta maszyny przy braku scislych wymagan wg normy tab 11 ( wartosci na dolaczonym skanie )
4. Jakie maszyny można ustawiać na stropach?
Na stropach można ustawiać maszyny lekkie, nie udarowe należące do I, II lub III kategorii dynamiczności (istnieją cztery kategorie). Przykładowe maszyny: do obróbki metalu i drewna, małe prasy hydrauliczne i śrubowe, silniki elektryczne, wentylatory, pompy tłokowe itp. Na stropach należy unikać ustawiania maszyn nie uspokojonych, wywołujących znaczne siły masowe np. silnik Diesla. Maszyny mogą być ustawiane bezpośrednio na stropach, sztywna połączone z jego konstrukcją lub za pośrednictwem wibroizolacji, podparte sprężyście. 5. Jakie są zasady rozmieszczania maszyn na stropach we względu na rodzaj ruchu mas?
Duże znaczenie dla prawidłowej eksploatacji budynku ma prawidłowe rozmieszczenie maszyn zwłaszcza w przypadku sztywnego oparcia na stropie. Maszyny nieudarowe o pionowym, postępowo-zwrotnym ruchu mas należy umieszczać w pobliżu podpór elementów nośnych stropu
Maszyny nieudarowe o poziomym, postępowo-zwrotnym ruchu mas należy umieszczać w pobliżu środka rozpiętości belek. Maszyny udarowe należy ustawiać na elementach stropu o największej masie
Urządzenia wywołujące powstawanie impulsów skierowanych pionowo należy umieszczać w pobliżu podpór belek
Urządzenia wywołujące impuls w postaci momentów, działają w płaszczyźnie zginania elementu nośnego, w pobliżu środka jego rozpiętości
6. W jaki sposób uwzględniać w projektowaniu wpływ zasięgu znaczenia pracy maszyn ?
Do projektowania uwzględnia się obciążenie dynamiczne powstałe w wyniku ruchu obracania się części tych maszyn. Obciążenie to jako skupione powinno być przyłożone w miejscach oparcia maszyny rozpatrując różne, możliwe schematy ich działania. Charakterystyczne siły podaje producent albo dobiera się z normy Pd. Obliczeniowe dynamiczne siły określa się jako iloczyn obciążeń charakterystycznej przez odpowiednie współczynniki zwiększające.
7. W jaki sposób uwzględniamy w obliczeniach zużycie maszyn w okresie między remontowym? W okresie między remontowym zużycie maszyn uwzględnia współczynnik α

(…)

… jednostkowy na podłoże gruntowe przekazywany od fundamentu pod maszynę przez jego podstawę powinien spełniać warunek: qrs ≤ qf * mn *( mpg),w którym: qrs - średni nacisk jednostkowy na podłoże gruntowe wywierany przez podstawę fundamentu od obliczeniowych statystycznych obciążeń stałych,
mn - współczynnik warunków pracy maszyny ( 0.5 - 0.1) , qf - obliczeniowy graniczny opór jednostkowy podloża gruntowego…
…(maszyna) na konstrukcje wsporczą lub podłoże gruntowe(wibroizolacja czynna),zadaniem wibroizolacji biernej jest zmniejszenie przenoszenia drgań z konstrukcji wsporczej lub podłoża gruntowego na wrażliwą maszynę, przyrząd lub urządzenie. 32. Ogólna pionowa sztywność wibroizolacji stanowi sumę sztywności wszystkich pojedynczych wibroizolatorów. Ogólna sztywność wibroizolacji Kz jest związana z pionową…
… w obliczeniach zużycie maszyn w okresie między remontowym?
W okresie między remontowym zużycie maszyn uwzględnia współczynnik α1.
Maszyny α1 -obrotowe 5
-korbowe 2
-młoty 1.6
W okresie między remontowym wartość mimośrodu r wzrośnie α-krotnie. 8. W jaki sposób uwzględniamy zmęczenie materiału w obliczeniach?
W obliczeniach zmęczenie materiału uwzględnia się poprzez użycie współczynnika zmęczenia materiału α np. w układach zawieszonych przy projektowaniu belek stalowych służących do podwieszenia bloku fundamentowego stosuje się współczynnik zmęczenia materiału α=3.
9. Jakie gatunki stali możemy stosować do konstruowania zbrojenia fundamentów pod maszyny?
Do konstrukcyjnego zbrojenia fundamentów można stosować dowolne gatunki stali. Do zbrojenia stosowanego na podstawie obliczeń wytrzymałościowych należy stosować…
… nierównomiernego pionowego ugięcia) wyznaczany na podstawie specjalnych badań lub według wzorów normowych [MPa/m]
J- osiowy moment bezwładności podstawy fundamentu względem osi przechodzących przez jej środek ciężkości (czyli po prostu Jx lub Jy) 17. Uzasadnij wzór na sztywność podłoża przy nierównomiernym ścinaniu (skręcaniu): Ko=Co*J
W przypadku nierównomiernego ścinania (skręcania) sztywność podłoża jest wyrażona jako obrót podstawy fundamentu względem osi pionowej prostopadłej do płaszczyzny drgań.
Co-dynamiczny współczynnik podłoża (a dokładniej w tym przypadku: współczynnik sprężystego nierównomiernego poziomego przesuwu) wyznaczany na podstawie specjalnych badań lub według wzorów normowych [MPa/m]
J- biegunowy moment bezwładności podstawy fundamentu (czyli Jx + Jy) 18.Jakie są podstawowe różnice…
… zakłócającej-P0d T=1/(η2 -1) dla drgań wzbudzających o stałym przebiegu, gdzie η=ϖ/λz-stosunek prędkości kątowej drgań wzbudzających (ϖ) do kątowej prędkości drgań własnych pionowych (λz) wibroizolowanego układu Wibroizolacja powinna być tak zaprojektowana, aby jej skuteczność wynosiła co najmniej 93% , czyli T≤0.07 lub η≥4.Zadaniem wibroizolacji jest zmniejszenie przenoszenia się drgań ze źródła drgań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz