Fundamenty pod maszyny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundamenty pod maszyny-opracowanie - strona 1 Fundamenty pod maszyny-opracowanie - strona 2 Fundamenty pod maszyny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

63) SYSTEMATYKA FUNDAMENTÓW POD MASZYNY
W skład założeń projektowych powinny wchodzić:
a) dane charakteryzujące maszynę:
-nazwa, typ, prędkość obrotowa, moc, ciężar itp.
-usytuowanie maszyny na fundamencie i sposób jej umocowania,
-rysunki dyspozycyjne, dotyczące górnej części fundamentu, a precyzujące wymagania technologiczne
montażu i użytkowania maszyny(np.: dane o płytach oporowych, śrubach fundamentowych, podlewkach,
elementach stalowych obsadzonych w betonie, itp.),
b) dane charakteryzujące warunki miejsca, w którym ma być ustawiona maszyna:
-wiadomości o podłożu gruntowym i warunkach wodnych terenu,
-usytuowanie maszyny w budynku z podaniem głębokości posadowienia i wymiarów fundamentów
sąsiednich (w tym fundamentów budynku, konstrukcji sąsiednich itp.),
-wiadomości o specjalnych wymaganiach wynikających z obecności wsąsiedztwie urządzeńlub
pomieszczeń wrażliwych na wstrząsy i drgania (wraz z podaniem dopuszczalnych amplitud drgań).
Zakres wymienionych danych może być modyfikowany, w zależności od rodzaju, wielkości i
znaczenia maszyny oraz w zależności od rodzaju podłoża gruntowego
64. Ważniejsze wymagania stawiane fundamentom pod maszyny:

Ograniczeni osiadań pionowych fundamentu
Ograniczenie osiadań nierównomiernych
Ograniczenie ugięć konstrukcji fundamentów ramowych
Odporność na wpływy termiczne
Przeniesienie sił przewracających fundament
Ograniczenie drgań fundamentu
Monolityczność konstrukcji fundamentu
Odporność fundamentu na korozję
Ograniczenie wpływu drgań na otoczenie
65. Przypadki zderzenia się dwóch ciał.
 Zderzenie sprężysto-plastyczne:
Współczynnik zderzenia:
k
V1/  V2/
;
V1  V2
0  k 1
Prędkość ciał po zderzeniu
V1/  V1 
V2/  V1 
m  1  k 
m1  k  m2
 V2  2
m1  m2
m1  m2
m1  1  k 
m1  m2
 V2 
m2  k  m1
m1  m2
Strata energii podczas uderzenia:
Eo  1  k 2  
m1  m2
2
 V1  V2 
2   m1  m2 
Pełny impuls zderzenia:
S  1  k  
m1  m2
 V1  V2 
m1  m2
 Zderzenie doskonale sprężyste:
Współczynnik zderzenia:
k 1
Prędkość ciał po zderzeniu:
V1/ 
V2/ 
2  V2  m2  V1   m1  m2 
m1  m2
2  V1  m1  V2   m1  m2 
m1  m2
 Zderzenie doskonale plastyczne:
Współczynnik zderzenia:
k 0
Prędkość ciał po zderzeniu:
V1/  V2/ 
m1  V2  m2  V2
m1  m2
Zderzenie sprężyste z mimośrodem:
Współczynnik zderzenia mimośrodowego:
k/ 
V2/  e    V22
k
V1
Prędkość kątowa ciała m2 po zderzeniu:
  1  k /  
e
1     e2  i 2   e2
Prędkość liniowa ciała m2 po zderzeniu:
V  1  k
/
2
/
1     e2  i 2 
  1   e2  i 2  e2



 V1
gdzie:
i

m2
promien bezwladnosci masy

m2
m1
stosunek mas
e
mimosrod zderzenia

moment bezwladnosci masy m2 wzgledem srodka obrotu w kgm 2
V1/ ,V2/
m
predkosc cial m1 , m2 po zderzeniu  
s
66. Obciążenia impulsowe.
Z impulsem mamy do czynienia w razie nagłego zadziałania
siły, które może wystąpić w czasie działania urządzeń
mechanicznych. Impulsem ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz