Budownictwo przemysłowe-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo przemysłowe-pytania i odpowiedzi  - strona 1 Budownictwo przemysłowe-pytania i odpowiedzi  - strona 2 Budownictwo przemysłowe-pytania i odpowiedzi  - strona 3

Fragment notatki:

Zabudowa powierzchniowa kopalni rudy miedzi składa się z:
- z cześci szybowej i części odkrywkowej.
Częściowe współczynniki bezpieczeństwa w EUROKODACH:
- mogą być zmieniane w Załącznikach Krajowych.
Do oceny intensywności zjawisk sejsmicznych stosowane są następujące skale intensywności:
- M-Richtera
-MM - Marcallego
-MSK - Miedwiediewa
Podstawy projektowania konstrukcji znajdziesz w pakiecie EUROKODów o numerze:
-EN 1990
Odkrycie współczesnych, dolnośląskich rud miedzi zawdzięczamy:
-Jan Wyżykowski, Józef Zwierzycki
Ruda miedzi wydobyta na powierzchnię zawiera:
- średnio ok. 2% metalu
-znaczne domieszki skały płonnej
Współczynnik aerodynamiczny C
-ustala się na podstawie badań w naturze,
-opisuje rozkład ciśnienia na zewnątrz budowli
-ustala się na podstawie badań modelowych
Pierwsze wyroby z miedzi pojawiły się na ziemiach polskich:
- około 2200 - 2000 lat p.n.e
Zjawiska górnicze występujące na terenie LGOM-u:
- zjawiska dynamiczne
Liczba Strouhala:
- określa częstotliwość powstawania siły aerodynamicznej
- jest wielkości bezwymiarową
Kwantyl rzędu 0,95:
- prawdopodobieństwo przekroczenia jego wartości obliczeniowej wynosi 5%
Huta miedzi w Legnicy mieści w sobie następujące wydziały:
- produkcji kwasu siarkowego
- metali szlachetnych, metali towarzyszących, wyrobów z żużla
-metalurgiczny, elektrolitycznej rafinacji miedzi, walcówki miedzi
-przygotowanie wsadu
Dolnośląskie złoża rudy miedzi pod względem zasobności:
- 1. mejsce w Europie i 6. na świecie
Tłumienie drgań konstrukcji wywołanych obciążeniem wiatrem:
-uzyskuje się obudowując ja dodatkowymi elementami zaburzającymi regularność odrywania się wirów
-uzyskuje się po zastosowaniu wszystkiego rodzaju przerywaczy
- uzyskuje się stosując tłumiki cierne lub udarowe
Przyjęty w projekcie okres czasu, w którym konstrukcja ma być uzytkowana zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem:
-projektowy okres użytkowania.
W wieku XVIII podjęto szeroko zakrojone roboty górnicze (pozyskanie rud miedzi) w:
-Miedzianej Górze k. Kielc
- Miedzance Śląskiej (Sudety)
-Prusicach k. Złotoryi
Załączniki krajowe Eurokodów zawierają modyfikacje treści poszczególnych Eurokodów wynikające z:
- konieczności wyboru parametrów ustalonych przez krajowe organizacje normalizacyjne
Eksploatowane w kopalniach związki miedzi, to:


(…)

… portlandzki czysty uzyskuje się poprzez przemiał w młynach cementu:
-klinkieru cementowego z gipsem
Odsiarczanie spalin w elektrowniach jest źródłem:
-gipsu budowlanego
Fazą procesu inwestycyjnego NIE jest:
- likwidacja
Stanisław Staszic NIE był:
-bankierem
Traktując zakład przemysłowy jako system wyróżniamy w nim zazwyczaj
-składniki elementarne, podsystemy i podzespoły
-podzespoły, agregaty, maszyny…
… gruntu. (Δs2=l*(HB/R2+0,5ε), gdzie: l-długość budynku, HB-wysokość budynku, R2-promień niecki wklęsłej „-„ , ε-spełzanie/rozpełzanie gruntu)
Odśnieżanie dachów: -nie należy dokonywać - konstrukcja dachu musi być dobrze zaprojektowana
Jaki jest ciężar pokrywy lodu? -850-910 [kg/m3], ciężar pokrywy śnieżnej: 10-910 [kg/m3]
Co powstaje z odsiarczania spalin w elektrowniach? -gips dwuwodny na podstawie…
… po wypalaniu w piecu cementowym wapienia, wapienia marglistego, margla gliny czy iłołupka? -klinkier cementowy
Co powstanie poprzez przemiał klinkieru cementowego z gipsem? -cement portlandzki
Klasyfikacja obiektów budowlanych w cementowni ze względu na ich formę konstrukcyjną? -elem. o zabud. szkieletowej, obiekty halowe, zbiorniki, fundamenty, inne o zabud. szkieletowej, obiekty specjalne Co jest przyczyną korozji przewodów kotłowych? -tlen
Co to jest flotacja? -proces oddzielenia minerałów miedzi od skały płonnej, odbywający się w maszynie flotacyjnej - napowietrzanie zawiesiny drobno zmielonej rudy miedzi, tworzenie się piany zawierającej metale użyteczne, jednoczesne opadanie na dno i odprowadzanie do zbiornika odpadów skały płonnej
Co to jest proces konwertowania? -utlenianie siarczków, w efekcie czego…
… I?
- wyrzeczenie się handlu niewolnikami
-podój Wiślan i Pomorzan,
-zajęcie Śląska
Blok energetyczny Elektrowni Bełchatów - II będzie miał moc:
- niewiele ponad 800 MW (833)
Szczególnie intensywna ekspoatacja kopalń kruszcu za panowania Zygmunta I starego wiązała się z:
-faktem bicia własnych monet
System wykazuje zdolność osiągania swego celu ogólnego w warunkach:
-konfliktów celów jego podsystemów…
… i urządzenia jednostkowe
System jest zintegrowanym zbiorem struktur i procesów:
-materialnych, energetycznych i informacyjnych
Działalność górnicza i hutnicza w Tatrach zanikła ostatecznie w wieku:
-pod koniec XIX wieku
Które z poniższych bogactw naturalnych występowały w X. wieku na ziemiach polskich?
-ołów
-ruda żelaza
-boksyt
-złoto, srebro, miedź
Pierwsze fabryki cementu były wyposażone w:
- piece szybowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz