Teoria pomocy społecznej - strona 2

note /search

Życiorys Radlińskiej - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

Radlińska (żyła w czasie II RP) zdefiniowała zadania pracy społecznej jako wydobywanie i pomnażanie sił ludzkich, ich usprawnianie, a także organizowanie wspólnego działania dla dobra ludzi. Kluczowe pojęcie: SIŁY LUDZKIE. Budzenie sił ludzkich (każdy ma POTENCJAŁ) to główny cel pracy społecznej. Us...

Pomoc społeczna w średniowieczu - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2716

W średniowieczu pomoc społeczna (jak opisuje to Fromm) opierała się na zasadzie wzajemności - opieka wyższych warstw społecznych nad niższymi w zamian za wojowników, ręce do pracy; zagłodzeni biedacy byliby słabymi wojakami. Średniowieczna struktura społeczna opierała się na własności ziemi, dochody...

Pomoc społeczna w Anglii w XVII wieku - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

W Anglii w XVII w. wprowadzono bardzo ważne regulacje prawne dot. pomocy społecznej. Prawa spisane na pocz. XVII w. faktycznie z niewielkimi (choć ważnymi) zmianami przetrwały do XX w. Dopiero po II wojnie światowej wprowadzono ważne zmiany. To prawo nazwalibyśmy pakietem ustaw, oryginalnie nazwano ...

Zakres przedmiotu - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Zakres przedmiotu - dość umowny, to nie jest ustabilizowana nauka. Co to jest pomoc społeczna? Wieloznaczność słowa „pomoc”. Pomoc społeczna - zjawisko nieodłącznie związane z gatunkiem ludzkim. Zjawisko pomocy występuje powszechnie. Pomoc jako wrodzona cecha gatunku ludzkiego. Dowodzi się, że pomo...

Zróżnicowanie aksjologiczne teorii pomocy społecznej - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

Zróżnicowanie aksjologiczne teorii pomocy społecznej. Każdy nasz wybór, który bierze pod uwagę wartość obieranego kierunku działania, ma char. aksjologiczny. Poszukujemy aksjologicznych uwarunkowań w polityce państwa. Dwie skrajne doktryny - model nigdzie nie wprowadzony w pełni, co najwyżej kierunk...