Zakres przedmiotu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres przedmiotu - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zakres przedmiotu - dość umowny, to nie jest ustabilizowana nauka. Co to jest pomoc społeczna?
Wieloznaczność słowa „pomoc”. Pomoc społeczna - zjawisko nieodłącznie związane z gatunkiem ludzkim. Zjawisko pomocy występuje powszechnie. Pomoc jako wrodzona cecha gatunku ludzkiego. Dowodzi się, że pomoc wzajemna występuje również u zwierząt, to jest dziedzictwo ewolucyjne. Zdolność do pomagania innym przynosimy ze sobą na świat. Istnieje wśród etologów dość popularna teza o dziedziczności altruizmu dowód grzebanie zmarłych przez naszych praprzodków. Człowiekowi prehistorycznemu były znane zachowania opiekuńcze, które dziś nazwalibyśmy pomocą osobom niepełnosprawnym (przeżywały osoby upośledzone fizyczne, które same nie miałyby szans przeżycia - dowodzą tego wykopaliska na Korsyce sprzed 2000 lat; prawdopodobnie takie upośledzone osobniki mogły opiekować się małymi hominidami). Dzięki pomocy gatunek trwa. Jest też inna teoria - o agresji wewnątrzgatunkowej: wyniszczanie słabszych osobników jest właściwym regulatorem zachowania. Karol Darwin, Konrad Lorenz „Tak zwane zło” obserwacja zwierząt. Gatunek ludzki trwa dzięki temu, że eliminujemy z pokolenia na pokolenie słabsze linie genetyczne. Agresja jest regulatorem zachowań. E. C. Banfield (teoria socjologiczna) prowadził badania terenowe nad życiem wsi włoskiej na południu (uboższe). Badał wzory życia chłopów włoskich, którzy stanowili dużą część emigracji do USA. Nie bez znaczenia była włoska mafia w USA. Odkrył zjawisko amoralnego familizmu - strategia wspierania i pomocy jedynie najbliższej rodziny i przyjaciół, przy jednoczesnym stosowaniu strategii walki wobec wszystkich spoza tego kręgu. W warunkach ograniczonego dostępu do dóbr taki amoralny familizm powstaje. Polskiemu społeczeństwu w PRLu też się to przypisywało, choć nie występował w postaci tak drastycznej jak we Włoszech. Warunki, w jakich żyją ludzie mogą ukształtować określony sposób pomocy, zachowania. Czynniki genetyczne (teoria ewolucyjna): mocny nurt. Teorie ewolucyjnej genezy zachowań prospołecznych i altruistycznych:
Teoria łącznego dostosowania Williama D. Hamiltona (dobór krewniaczy) - hipoteza, że w toku ewolucji kształtują się mechanizmy wyzwalające i kontrolujące zachowania altruistyczne, które zwiększają prawdopodobieństwo, iż pomoc zostanie udzielona krewnym. Więzi emocjonalne zwiększają prawdopodobieństwo pomocy. Teoria altruizmu zwrotnej Roberta L. Triversa (ewolucyjna teoria gier) - hipoteza, że zapowiedź przyszłej interakcji oraz kooperacyjne nastawienie partnera interakcji zwiększają gotowość do współpracy. Gdy my komuś pomożemy ktoś pomoże nam.
Teoria doboru grupowego Davida S. Wilsona i Elliota Sobera - hipoteza, że sobór naturalny faworyzuje cechy korzystne dla grupy, a nie dla jednostki.

(…)

… socjalnej. W 1908 r. Alice Salamon - założyła jedną z pierwszych takich szkół - w Berlinie. Pracownik socjalny musi mieć rozeznanie w prawie; zatrudniony tu prawnik prowadził badania i zaproponował definicję pomocy społecznej. Definicje (trzeba będzie porównywać i omawiać te definicje):
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz