Teoria pomocy społecznej

note /search

Wprowadzenie do pomocy społecznej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1463

9 zagadnień. Wprowadzenie do pomocy społecznej Kaźmierczaka pomoc społeczna jako instytucja. Golimowska „Pomoc społeczna zmiany i warunki skutecznego działania” omówienie ogólnych pojęć i pomocy jako instytucji. Początki pomocy społecznej w Polsce - II RP. Mogły się tu zintegrować doświadczenia pom...

Pomocniczość/ subsydiarność - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Pomocniczość/subsydiarność - łączy się ze słowem: zasady zasady subsydiarności. Pomocniczość - w języku potocznym - ktoś jest nastawiony na pomaganie innym. Odnosi się do potrzeb ludzkich społeczności i państwo, które pojawia się jako podmiot tych relacji. Ma wiele znaczeń: w encyklopediach znajdz...

Etap odbudowy i deetatyzacji pomocy społecznej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

Etap odbudowy i deetatyzacji pomocy społecznej: 1957-1972 r. (wg prof. Łopaty). W tej nazwie kryje się teza, która może być niejasna, jeśli nie wgryziemy się w pojęcie deetatyzacja. Co to oznacza? Etatyzacja - założenie i dążenie polityczne partii rządzących, wzmocnienie władzy państwa, obejmowanie ...

Kryteria dysfunkcji w różnych krajach - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Kryteria dysfunkcji w różnych krajach różne. www.mpips.gov.pl Dochód na osobę - 461 zł - osoba samotnie gospodarująca (tyle co najmniej powinna mieć); Dochód na osobę - 316 zł - na osobę w rodzinie, kryterium dochodowe; + trzeba być dotknięty...

Modele pomocy społecznej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 4081

Modele pomocy społecznej. Model skandynawski - socjaldemokratyczny - podstawą jest prawo do zatrudnienia, zapewniane lub wspierane przez państwo; główne cechy: aktywizacja zawodowa kobiet, założenie, i że potrzeby socjalne obywateli mają być zaspokajane gł. na rynku pracy, a niezaspokojone na rynku...

Wybrane pojęcia z teorii pomocy społecznej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1218

Podstawowe wybrane pojęcia teorii pomocy społecznej. Problem społeczny/kwestia społeczna - zachowania ludzkie i zjawiska społeczne, które ze względu na swój charakter, skutki, czy intensywność występowania, postrzegane są i odczuwane przez członków danej społeczności jako istotne dolegliwości w życi...

Podstawowe pojęcia z przedmiotu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Podstawowe, wybrane pojęcia teorii pomocy społecznej. Problem społeczny/kwestia społeczna - zachowania ludzkie i zjawiska społeczne, które ze względu na swój charakter, skutki, czy intensywność występowania, postrzegane są i odczuwane przez członków danej społeczności jako istotne dolegliwości w życ...

Pomoc społeczna w Polsce - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1225

Pomoc społeczna w Polsce. Wracamy do początku - średniowiecze w Polsce. Początki pomocy społecznej - pocz. XII w., wiąże się to z działalnością zakonną. Zgodnie z misją chrześcijaństwa te organizacje religijne kładły nacisk na pomoc bezradnym i zdemoralizowanym. Przytułki (zwane szpitalami). podejś...

Pomoc społeczna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1547

Pomoc społeczna, a nie opieka społeczna. Definicje pomocy społecznej: Lata 30. - opieka społeczna; Lata 50. - historia jej twórcy jest uderzającym przykładem sytuacji w Europie; Historia: Powstanie szkoły pomocy społecznej: w 1898 r. powstała letnia szkoła