wprowadzenie do pomocy społecznej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wprowadzenie do pomocy społecznej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

9 zagadnień. Wprowadzenie do pomocy społecznej Kaźmierczaka pomoc społeczna jako instytucja. Golimowska „Pomoc społeczna zmiany i warunki skutecznego działania” omówienie ogólnych pojęć i pomocy jako instytucji.
Początki pomocy społecznej w Polsce - II RP. Mogły się tu zintegrować doświadczenia pomocy społecznej z różnych krajów europejskich i polskie w jeden organizm. Polska zaczęła jednoczyć swoje części, które znajdowały się pod różnymi zaborami. Przez 123 lata zaborów problemy pomocy społecznej były rozwiązywane w różny sposób, swoim tempem, zgodnie z doświadczeniami poszczególnych państw. Za Otto Bismarcka rozwinęła się „kolebka” państwa opiekuńczego (najlepiej to działało w latach 50., 60. XX w.). Po 1918 r. zaczęło się „zszywanie” kraju z trzech różnych kawałków materii. Rosja - samodzierżawie, Austrowęgry - podejście liberalne. Najważniejszym aktem prawnym dla pomocy społecznej jest Konstytucja. Mieliśmy Konstytucję od 1921 r. Było w niej 5 art. Odnoszących się do pomocy społecznej. Zgodnie z ich ideą - w 1923 r. została przyjęta ustawa o pomocy społecznej. Sformułowana dość prostym językiem i zapoczątkowała nowoczesną pomoc społeczną.
Ustawa o opiece społecznej
„… zaspokajanie ze środków publicznych niezbędnych potrzeb życiowych tych osób, które trwale lub chwilowo własnymi środkami materialnymi lub własną pracą uczyć tego nie mogą, jak również zapobieganie wytwarzaniu się stanu wyżej określonego”.
działania retroaktywne - skierowane na leczenie choroby już zaistniałej;
działania proaktywne - profilaktyczne
Działania proaktywne - to jest nowoczesne podejście zawarte w ustawie. Dotychczas próbowano wyeliminować osoby ubogie, działanie wyłącznie retroaktywne. Ustawa mówi o zaspokojeniu zupełnie podstawowych, prostych potrzeb ludzi ówczesnym językiem. Przedmiot i zakres opieki:
opieka nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą, a zwłaszcza nad sierotami, półsierotami, dziećmi zaniedbanymi, opuszczonymi przestępczymi oraz zagrożonymi przez wpływy złego otoczenia
ochrona macierzyństwa
opieka nad starcami, inwalidami, nieuleczalnie chorymi, kalekami, upośledzonymi umysłowo i w ogóle niezdolnym do pracy
opieka nad bezdomnymi, ofiarami wojny
walka z żebractwem, włóczęgostwem, nierządem i alkoholizmem
pomoc państwa dla prywatnych (dziś pozarządowych) instytucji opiekuńczych oraz współdziałanie z tymi instytucjami
Państwo było zubożałe po wojnie, wiele osób potrzebowało pomocy. Środki opiekuńcze:
dostarczanie niezbędnych środków żywności, odzieży, bielizny i obuwia, odpowiedniego pomieszczenia ze światłem i opałem


(…)

… głoszono, że wszystko, co powstało w dwudziestoleciu było złe, a ta ustawa przetrwała !!! yeah !
Zaczęła być realizowana profesjonalizacja pomocy społecznej, zaczął się rodzić zawód pracownika socjalnego. W 1898 r. powstała letnia szkoła pracy filantropijnej, w tym czasie w Holandii - dwuletnia szkoła pomocy społecznej, pierwsza w Europie. Powstała szkoła pracowników socjalnych w Berlinie. Jej przykład i sukcesy przyciągnęły zainteresowanie innych krajów. W 1925 r. dzięki inicjatywie Heleny Radlińskiej, działaczki oświaty ludowej, powstała pierwsza znacząca instytucja kształcenia pracowników socjalnych Studium Pracy Społeczno-Oświatowej, przy Wolnej Wszechnicy Polskiej. Radlińska uważała, że takie ośrodki nie powinny powstawać przy Uniwersytetach Europejskich, których przedstawiciele uważali, że to nie licowało z godnością uniwersytecką. Radlińska w perspektywie 20 lat chciała wprowadzić studia magisterskie dla pracowników socjalnych. W 1935 r. rozpoczął się pierwszy program studiów magisterskich. Latające Uniwersytety - formy konspiracyjne (to z nich powstała Wolna Wszechnica Polska). …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz