Zachowania prospołeczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania prospołeczne - omówienie - strona 1 Zachowania prospołeczne - omówienie - strona 2 Zachowania prospołeczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zachowania prospołeczne
(wykład 12)
Zachowanie prospołeczne
każde działanie ukierunkowane na niesienie korzyści innej osobie
czynności zorganizowane tak, by podtrzymać, chronić lub rozwijać interes innych obiektów społecznych (osób, grup, społeczności, instytucji) Zachowanie altruistyczne
zachowanie przynoszące istotną korzyść biorcy, wymagające znacznego poświęcenia dawcy i zamiaru przysporzenia korzyści tylko biorcy każde działanie ukierunkowane na niesienie korzyści drugiej osobie z pominięciem własnego interesu; często wiąże się z poniesieniem kosztów
Altruizm z perspektywy ewolucyjnej
zachowanie podnoszące dostosowanie innego osobnika kosztem własnego działanie zwiększające całkowitą liczbę potomstwa w życiu innego osobnika, kosztem własnej przeżywalności i reprodukcji Zachowania altruistyczne zwierząt
pomoc w zdobyciu pokarmu lub partnera seksualnego
dzielenie się zasobami
obrona ofensywna
okrzyki ostrzegawcze
adopcja
opieka nad cudzym potomstwem
Problem ewolucji altruizmu
W jaki sposób mogą rozpowszechnić się geny altruizmu, skoro przynoszą stratę ich posiadaczom (altruiści z definicji osiągają mniejszy sukces reprodukcyjny)?
Rozwiązanie problemu
Geny altruizmu mogą rozpowszechnić się wtedy, gdy altruiści będą udzielali pomocy odpowiednio częściej innym altruistom, niż nie altruistom (wówczas egoiści zostaną pozbawieni pomocy)
Problem rozpoznania altruisty
Efekt zielonej brody - gdyby każdy altruista miał charakterystyczną cechę morfologiczną to odróżnienie altruisty od egoisty nie stanowiłoby problemu
Allele rozpoznawcze - geny determinujące zachowanie altruistyczne, cechę rozpoznawczą i wrażliwość na występowanie tej cechy u innych
Istnienie takich alleli uważane jest za bardzo mało prawdopodobne
Mechanizm właściwego adresowania pomocy opisuje teoria altruizmu krewniaczego i teoria altruizmu zwrotnego
Teoria altruizmu krewniaczego W. Hamiltona
Ograniczając udzielanie pomocy do krewnych altruista zwiększa szansę, że pomaga innemu altruiście
Krewny altruisty posiada gen altruizmu z prawdopodobieństwem odpowiadającym współczynnikowi pokrewieństwa


(…)

… i wrażliwość na występowanie tej cechy u innych
Istnienie takich alleli uważane jest za bardzo mało prawdopodobne
Mechanizm właściwego adresowania pomocy opisuje teoria altruizmu krewniaczego i teoria altruizmu zwrotnego
Teoria altruizmu krewniaczego W. Hamiltona
Ograniczając udzielanie pomocy do krewnych altruista zwiększa szansę, że pomaga innemu altruiście
Krewny altruisty posiada gen altruizmu…

Osobnik może propagować swoje geny:
bezpośrednio - osobiście uczestnicząc w reprodukcji
pośrednio - poprzez reprodukcję krewnych
Reguła Hamiltona
Geny altruizmu będą się rozpowszechniać, gdy:
koszt altruisty < zysk beneficjenta x r
Mechanizmy rozpoznawania krewnych
rozpoznawanie przestrzenne znajomość dopasowanie fenotypu (fenotypowe dobieranie się) Hipotezy
Zachowania altruistyczne powinny występować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz