Pomoc społeczna w Anglii w XVII wieku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomoc społeczna w Anglii w XVII wieku - wykład - strona 1

Fragment notatki:

W Anglii w XVII w. wprowadzono bardzo ważne regulacje prawne dot. pomocy społecznej. Prawa spisane na pocz. XVII w. faktycznie z niewielkimi (choć ważnymi) zmianami przetrwały do XX w. Dopiero po II wojnie światowej wprowadzono ważne zmiany. To prawo nazwalibyśmy pakietem ustaw, oryginalnie nazwano je „Poor laws”. Przyjęte w 1605 r. Prawa elżbietańskie. Prawa te, wynikające z ducha reformacji, zmieniły podejście do kwestii ubóstwa. Wprowadziły rozwiązania, które możemy odkryć we współczesnych systemach. Zasiłki dla chorych i niezdolnych do pracy. Później - przypisanie obowiązku pomocy do miejsca urodzenia osoby wspomaganej. To władze gminy miały dbać o swoich ubogich. Act of settlement. Domy pracy przymusowej (workhouses) się na szczęście nie zachowały - tam ubodzy byli zatrzymywani i przymuszani do pracy. Poszukiwanie środków utrzymania - migracja ze wsi do miast. W XIX w. zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne zaszły daleko i regulacje z XVII w. nie wystarczały. W 1834 r. pojawił się „wynalazek” który znacznie pogorszył sytuację ubogich: ograniczenie pomocy do tzw. indoor relief; to znaczyło, że środki publiczne (pomoc rzeczowa i finansowa) mogły być od tego roku pod rządami zreformowanego prawa przyznawane tylko pensjonariuszom domów pracy przymusowej czy przytułków dla tych, którzy nie mieli siły wykonywać żadnej pracy. Pomoc tylko osób w zamkniętych ośrodkach pobytu. A praca przymusowa była narzucana nie tylko biedakom, ale była też traktowana jako kara dla uwięzionych przestępców. To upodobnienie biedaków z więźniami wytworzyło przekonanie, że bieda jest moralnie naganna, przyjmowanie pomocy to klęska życiowa. Taki stosunek do biedaków został wyostrzony przez przyjęty 2 lata wcześniej przepis o szkołach anatomii (już wcześniej pokonane zostało tabu nietykalności ludzkich zwłok - lobby medyczne; dokonywanie sekcji zwłok dla celów poznawczych; w Anglii już za panowania Henryka VIII wprowadzono przepis na przekazywanie corocznie dla celów edukacyjnych czterech ciał skazanych na karę śmierci przestępców - tylko czterech, więc przyjmowano jeszcze wtedy zasadę nietykalności zwłok, stąd tych czterech byli to najgorsi przestępcy karani dodatkowo po śmierci ćwiartowaniem zwłok; rosły potrzeby na zwłoki, rozrósł się czarny rynek) - przepisy z 1832 r, umożliwiły workhouse'om przekazywanie zmarłych biedaków do sekcji zwłok, przez co nie trzeba było dla takich osób organizować pogrzebów, pożytek społeczny z badań. Praktyczne zastosowanie utylitaryzmu Benthama - moralne jest to, co jest użyteczne dla największej ilości ludzi. Spadek tradycji Henrykowskiej wiążący sekcję zwłok ze zbrodnią wzmocnił przekonanie, że bieda jest moralnie naganna, wzmocnił skojarzenie biedy ze zbrodnią. Idea utylitaryzmu znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach. Legła ona u podstaw modelowego workhoouse'u - panoptikon. Biedacy izolowani (nawet okien nie było), żyjący pod surową opieką personelu (mieli do dyspozycji dyscyplinę , kajdanki).


(…)

… tworząc inny model domu pomocy społecznej dla biednych: nazwany poor house. Zbudowany wg konstrukcji budynków uświęcających. Biedni ubrani w ładne wyróżniające pozytywnie stroje, opiekunowie nie stosowali surowej dyscypliny. Po śmierci - pogrzeb. 1869 r. nowe rozwiązanie - organizacje obywatelskie, które przyjęły nazwę towarzystw organizacji dobroczynności (Charity Organisation Societies - COS…
… filantropii. W roku 1888 r. odbył się pierwszy kurs dla pracowników socjalnych. Uczestniczyło w nim 28 osób, trwał 6 tygodni - ten kurs przeszedł do historii jako początek istnienia pracy socjalnej w Ameryce. Po kilku latach kształceniem pracowników socjalnych zajęły się uczelnie wyższe. W 1900 r. pojawiło się pojęcie pomocy socjalnej. W XIX w. ścierały się dwie ideologie reprezentujące stosunek do pomocy…
… po zwycięstwie socjalizmu, który zapewni równą dystrybucję dóbr. W liberalizmie przyjmowano, że pomoc społeczna jest niezbędna nie tylko ze względów humanitarnych, ale i pragmatycznych, jako środek kontroli społecznej nad biedniejszymi warstwami społeczeństwa, zapewniający stabilizację społeczną. Idea liberalna to idea złagodzenia napięć. Społeczność lokalna, Kościół, filantropia laicka, filantropia obywatelska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz