Socjologia ogólna - strona 8

Struktura społeczna Jan Błuszkowski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 693

Temat 8. STRUKTURA SPOŁECZNA - lektura 1. Jan Błuszkowski „Struktura społeczna” Podstawowe założenia, pojęcia i twierdzenia teorii struktury społecznej Socjologowie określają strukturę społeczną jako zbiór segmentów, z których składa się społeczeństwo oraz układ zależności zachodzących między nim...

Socjologia - struktura społeczna - Więź społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 861

STRUKTURA społeczna Struktura społeczna w socjologii jest to układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeńtwa np. ról społecznych czy pozycji , miedzy którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia. Obejmuje ona zbiorowości takie grupy i kręgi społeczn...

Socjologia - teoria anomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1134

TEORIA ANOMII W socjologii kategoria anomii pojawiła się za sprawa E. Durkheima i odnoszona jest do zespołu zjawisk opisujących procesy destrukcji ładu społecznego. Teoria dostrzega relacje sprzeczności pomiędzy elementami kultury a działaniem mechanizmów struktury społecznej.

Socjologia - teorie konfliktu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1792

Teorie konfliktu: Funkcjonalizm ukazuje system społeczny w stanie równowagi. Teoria konfliktu ma odpowiedzieć na pytanie, co te równowagę narusza i doprowadza do zmiany systemu. Konflikt podejmujemy jako walkę pomiędzy grupami społeczny...

Teorie rozwoju Kultury

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

Teorie rozwoju Kultury Ewolucja i wewnętrzne źródła rozwoju kultury. Dyfuzja wzorów kulturowych i jej rodzaje. Funkcjonalizm. Kulturowe determinanty funkcjonowania systemu społecznego. Ewolucjonizm Najstarsza koncepcja rozwoju i badań k...

Rozprawa o komunizmie i socjalizmie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Tonnies „Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury” Pomiędzy ludźmi zachodzą różnorakie relacje: Związek - grupa utworzona przez pozytywny stosunek [afirmację]. To jako realne i organiczne życie odpowiada istocie wspólnoty [a ta jako twór id...

Typy ładu społecznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1736

Typy łady społecznego- (Ossowski) 1 .) Ład przedstawień zbiorowych - zycie spoleczne regulowane jest wg tradycji przez niezmienne elementy, cechy: zmiany w struk sa powolne, każdy czlowiek ma okreslona pozycje i role, nieswiadomy charakter interakcji, konformizm o charakterze automatycznym, brak ...

Teoria socjologii stosunków politycznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Maxa Webera teoria socjologii stosunków politycznych Max Weber niemiecki socjolog, żyjący w latach 1864-1920 był bezsprzecznie największym z niemarksistowskich socjologów stosunków politycznych. Wywarł on ogromny i nie malejący wpływ na wiele gałęzi nauk społecznych, w tym także na socjologię st...

Władysław Anioł - Paradoksy globalizacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

Władysław Anioł - „Paradoksy globalizacji” Francis Fukuyama - orędownik globalizacji, uważa ją za jedną z najbardziej postępowych sił we współczesnym świecie. Według niego globalizacja jest procesem nieodwracalnym z 2 powodów: 1. nie ...

Warstwa a klasa społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 833

Rozdział I. Warstwa a klasa społeczna. Podstawowe pojęcia. Warstwa społeczna, termin różnie definiowany we współczesnej socjologii, używany głównie przy opisie struktury społecznej i zróżnicowania społecznego. Najczęściej za warstwę społeczną uważa się grupę osób odróżniającą się od innych grup ...