Typy ładu społecznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy ładu społecznego - strona 1 Typy ładu społecznego - strona 2 Typy ładu społecznego - strona 3

Fragment notatki:


Typy łady społecznego- (Ossowski) 1 .) Ład przedstawień zbiorowych - zycie spoleczne regulowane jest wg tradycji przez niezmienne elementy, cechy: zmiany w struk sa powolne, każdy czlowiek ma okreslona pozycje i role, nieswiadomy charakter interakcji, konformizm o charakterze automatycznym, brak osrodka decydujacego, interakcje nie tworza ani nie zmieniaja tradycji, zachowania nie sa pochodna interakcji. Wyst - społ pierwotne. 2.)Porządek policentryczny- normy wspolzycia, wiele centrow decyzyjnych, brak centrum decyzyjnego, interakcje jednostek ksztaltuja ład, panstwo ograniczone do mjnimum. Wyst: demokracja w uj liberałow.3.) Ład monocentryczny- Istnieje osrodek centralny który determinuje, poparcie wodzostwa- legitymizacja charyzmatyczna, przymus terror? Wyst: sys totalitarne, org militarne, zakony. 4.)System porozumień- swobodne interakcje które na pewnym etapie skutkuja wylonieniem się organizacji, władza jest wynikiem interakcji. Thruman- org jest produktem wzrostu liczebnosci jej człowkow Interakcje jedno stek Brak interak jedn Wladza censtralna 4 3 Brak wladzy centr 2 1 Dewiacja społeczna (patologia społeczna) odchylenie od reguł działania społecznego, postępowanie niezgodne z przyjętymi normami lub wartościami. Ogólnie są to wszelkie przejawy zachowania innego niż konformistyczne . Robert Merton wyróżniał 4 typy zachowania dewiacyjnego: innowację , rytualizm , wycofanie oraz bunt . Biorąc pod uwagę stopień akceptacji reguł działania społecznego, można wymienić dodatkowe typy dewiacji: nonkonformizm , negatywizm i oportunizm .Zwana jest również społeczną dezorganizacją , oznacza stan zakłócenia równowagi społecznej , czego przejawem jest osłabienie więzi społecznych , utrudnienia w realizacji pewnych wartości i potrzeb, zachwianie systemu norm, oraz nieskuteczność kontroli społecznej . Przyczyny dewiacji:- natury psychicznej, -napiecia strukturalne,- brak akceptacji rzeczywistosci, -dewiacja jako wynik anomii, - socjalizacja w ramach subkultur, -wynik nieefektywnego systemy kontroli społecznej. Anomia jest to stan społeczny , w którym jednostki społeczne wobec narzucanych przez społeczeństwo celów czy wartości , które należy realizować, nie mają możliwości zrealizowania tych celów czy uzyskania wartości za pomocą społecznie akceptowanych środków czyli zgodnie z przyjmowanymi w społeczeństwie normami (u Mertona- sprzeczność miedzy sys wartosci i celow a srodkami realizacji). Nie ma silnego, wyraznego systemu normatywnego, wystepuje presja krzyzujaca- sprzeczne systemy normatywne,.W szerszym rozumieniu anomia oznacza pewnego rodzaju stan niepewności i zagubienia w systemie aksjonormatywnym spowodowany najczęściej jego transformacją. Jednostka społeczna w stanie anomii nie potrafii ocenić, zgodnie z którymi normami należy działać i jakie wartości

(…)

… Mertona oznacza zgodę na realizację celów społecznych grupy przy pomocy społecznie uznawanych środków lub w szerszym znaczeniu realizacje norm społecznych i wartości danej grupy odniesienia. Odejście od zachowań konformistycznych określane jest w ujęciu Mertona jako dewiacja społeczna. Zachowania konformistyczne w grupach są wskaźnikiem dużej spójnosci tych grup. Osobowości autorytarne i związane…
…. BUNT oznacza sposób przystosowania jednostki poprzez odrzucenie celów społecznych grupy oraz społecznie uznawanych środków realizacji celów społecznych oraz zastąpienie ich własnymi celami i środkami osiągania tychże. Zachowania tego typu pojawiać mogą się pod wpływem długotrwałej anomii, jak również w przypadku odrzucania kultury dominującej i zastępowania jej kontrkulturą.
Kultura osiagania celów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz