Socjologia ogólna - strona 7

Prawo Parkinsona czyli rosnąca piramida

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

PRAWO PARKINSONA CZYLI ROSNĄCA PIRAMIDA Parkinson rozpoczyna swój wywód od stwierdzenia ze „najbardziej zajęty człowiek to ten, który ma mnóstwo czasu”. Podaje przykład babci która chce wysłać pocztówkę i zajmuje jej to cały dzieńma to ...

Proces tworzenia wizji społecznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

PROCES TWORZENIA WIĘZI SPOŁECZNEJ. ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNE. (część I) (Barbara Szacka „Wprowadzenie do socjologii” rozdz. 5-7 ) pojęcie interakcji społecznej: Pojęcie interakcji społecznej jest związane z pojęciem działania społecznego (Max Weber) albo czynności społecznej (Florian Znaniecki). Ist...

Socjologia - ruchliwość społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1358

Ruchliwość społeczna J. Błuszkowsk i : ruchliwość społeczna - przechodzenie jednostek lub grup z jednego miejsca struktury społecznej w inne. Występuje ona w społeczeństwach, w których istnieje system zróżnicowanych pozycji społeczn...

Socjologia ogólna - socjalizacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

SOCJALIZACJA Socjalizacja to złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek, istota biologiczna, staje się istotą społeczną, członkiem określonego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultury. Jest to proces stawania się takim jakim chce nas mieć nasze otoczenie społ Socj...

Socjologia - opracowanie zagadnień - Tożsamość człowieka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Socjologia - opracowanie głównych zagadnień Socjalizacja - wg pedagogiki jest to dostosowanie, adaptacja. Socjologia- przygotowywanie do zmiany, do tego co jest i co może nastąpić. Trzy etapy socjalizacji: (podz. wg Bergera i Lukmana) 1)Socjalizacja pierwotna- w domu rodzinnnym człowiek uczy się no...

Socjologia ogólna - społeczeństwo

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

SPOŁECZEŃSTWO Definicje społeczeństwa : - definicje ujmujące społeczeństwo jako rodzaj szerokiej czy najszerszej zbiorowości, np. wielkie zbiorowości terytorialne czy też ogół zbiorowości zamykających się w ramach jednej, szerok...

Socjologia - stereotypy narodowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1358

STEREOTYPY NARODOWE Stereotyp - jest rodzajem postawy wobec rzeczywistości społecznej, w której element poznawczy jest specyficznie zdeformowany. Najczęściej są budowane w odniesieniu do grup społecznych i etnicznych, klasowych, zawodowych, lub związanych z określoną płcią. Stereotypy są przekazy...

Socjologia - tratyfikacja społeczeństwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Stratyfikacja społeczeństwa Stratyfikacja społ. - teoria pozycjonująca jednostki w społ. w zależności od dóbr posiadanych. J. Turowski „Socjologia” - Wielkie struktury społeczne Społeczeństwa ludzkie były i są wielorako zróżnicowane. Pojęciem zróżnicowania społecznego określamy elementarne fakty ...

Struktura grup społecznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Struktura grup społecznych Grupy nie są przypadkowym zbiorem jednostek zajmujących się tą samą sprawą. Każda grupa ma swoją organizację, strukturę grupy. STATUSY I ROLE Pojęcia statusu i roli są szczególnie istotne w badaniach grup społecznych. Członkowie grupy często mają różne pozycje w jej o...

Struktura i stratyfikacja społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Struktura i Stratyfikacja społeczna, klasy i warstwy, zróżnicowanie społeczne, podklasa. Definicja struktury społecznej -w najszerszym znaczeniu strukturą zwiemy zbiór elementów oraz system relacji między nimi. w węższym znaczeniu struktura to system relacji między elementami uwarunkowanych prze...