Socjologia ogólna - strona 6

Kultura jako element kontroli społecznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

Kultura jako element kontroli społecznej Proces socjalizacji uspołecznia człowieka, ma nas przystosować do życia społecznego, prowadzi do kształtowania osobowości człowieka. Socjalizacja może nas uczyć jakie potrzeby zaspakajać i kiedy. Jesteśmy socjalizowani przez całe życie. Abraham Maslow twi...

Kultura - wytwór życia społecznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 735

KULTURA JAKO WYTWÓR ŻYCIA SPOŁECZNEGO-RÓŻNE UJĘCIA. Pojęcie kultury. Kultura duchowa i materialna. Korelaty kulturowe. Globalne i selektywne rozumienie kultury. S Czarnowski, Kultura Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego wysiłku niezliczonych pokole...

Kultura polityczna (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski, „Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym”, Rozdział I, „Kultura polityczna-geneza i sens pojęcia” Tytuł rozdziału mówi wszystko, więc przedstawię wybrane definicje kultury politycznej oraz p...

Kultura polityczna (1)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

ZAGADNIENIE nr 17: KULTURA POLITYCZNA SPOŁECZEŃSTWA I. Zanim przejdziemy do sedna sprawy, czyli zdefiniowania pojęcia kultury politycznej, należy zastanowić się nad charakterystycznymi zjawiskami z zakresu omawianego tematu, które mają decydujący wpływ na interesującą nas definicję kultury polity...

Socjologia ogólna - kultura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

KULTURA Claude Lévi-Strauss uważał z kolei, że w kulturze najważniejsze są struktury, a nie to co wiąże się ze sferą psychologiczną kultury. Istotna dla kultury płaszczyzna zjawisk kulturowych znajduje się na poziomie ładu czy porządku nieuświadomionego. Inni uczeni ( Stefan

M.Harris - Matka krowa, Potlacz

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2254

M. Harris, Matka krowa, Potlacz -materializm kulturowy: wytwory i kształt kultury są uzależnione od czynników geograficznych, społecznych, politycznych, wbrew twierdzeniom R. Bene...

O strukturze społecznej Stanisław Ossowski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

Temat 8. STRUKTURA SPOŁECZNA - lektura 2. Stanisław Ossowski „O strukturze społecznej ” Pojęcie struktury społecznej jako układu pionowego konkretyzuje się w różnych postaciach. Najbardziej doniosłym społecznie ujęciem społecznej stratyfikacji jest jednak ujęcie dychotomiczne: podział społeczeńs...

Opracowanie - Kulturowe podstawy osobowosci Lintona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

Opracowanie ksiazki Kulturowe podstawy osobowosci Lintona Kulturowe podstawy osobowości Linton sprawił, że antropologia zaczęła korzystać z psychologii i psychoanalizy. Włączył ją do nurtu nauk społecznych. Zwykle nazywamy ją antropologią kultury lub społeczną. Linton współtworzył nowe horyzonty...

Polityka jako zawód i powołanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1015

Max Weber Polityka jako zawód i powołanie Pojęcie polityka Jest ono bardzo szerokie i obejmuje każdy rodzaj samodzielnej działalności kierowniczej, czyli kierowanie lub wywieranie wpływu na kierowanie związkiem politycznym, w więc w dobie współczesnej - państwem. Jest to również dążenie do udzi...

Polityka, elity władzy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

ELITY WŁADZY (ćwiczenia - notatka) Elita - cechy : - grupa mała - grupa ekskluzywna (przystąpienie do niej wymaga spełnienia pewnych kryteriów oraz chęci reszty członków do przyjęcia nowego) - grupa opiniotwórcza Elity polityczne wyróżn...