Socjologia ogólna - strona 5

Hierarchia społeczna i krążenie elit

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001

V. PARETO (1848 - 1922) Rozdział: hierarchia społeczna i krążenie elit Wg. Pareto bogactwo w naszych społeczeństwach zmienia się w kolejnych epokach bardzo nieznacznie. Piramida społeczna jest w rzeczywistości w kształcie bączka (tz...

Socjologia - interakcje społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2534

INTERAKCJE SPOŁECZNE Pojęcie interakcji społecznej związane jest z pojęciem działania społecznego, tak je rozumiał Max Weber, albo z pojęciem „czynności społecznej” według terminologii Floriana Znanieckiego. Działanie różni się od zachowania tym, że składają się na ń nie tylko dające się obserwo...

Stereotypy narodowe w świadomości Polaków

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798

J. Błuszkowski „Stereotypy narodowe w świadomości Polaków” Rozdział IV Założenia, problemy i metoda badania stereotypów narodowych Istnieje państwo bez narodu i naród bez państwa. Państwo i naród są jednak blisko ze sobą związane. Gdy granice władzy politycznej pokrywają się z granicami narodow...

Jednostka a społeczeństwo - Kultura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Jednostka, a społeczeństwo JEDNOSTKA, A SPOŁECZEŃSTWO 1. konflikt: czy jesteśmy tworem kultury czy natury 2. propaganda: systematyczne rozpowszechnianie danej doktryny 3. efektywność przekazu zależy od: - źródła przekazu - charakteru przekazu (formy) - cech audytorium CZYM JEST KULTURA: utoż...

Jednostka jako istota społeczna - Ludzkie zoo

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

  Europeistyka Jednostka jako istota społeczna Przed okresem rolnictwa, każdy członek plemienia musiał brać udział w zdobywaniu pożywienia. Gatunek ludzki, musiał sięgnąć daleko w przyszłość, aby taktykę polowania i zdobywania pożywienia można było zastąpić strategią rolnictwa. Aby tego dokonać cz...

Jednostka jako istota społeczna 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Temat 1-2 - jednostka jako istota społeczna. I E.Aronson „Człowiek istota społeczna”- Poznanie społeczne 1. Jak nadajemy sens światu: a)powszechny pogląd-racjonalność procesów poznawczych-każda jednostka dokłada wszelkich starań, aby mieć słuszność i wyznawać poprawne poglądy i przekonania - Be...

Klasy, stany, partie - Weber

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

Temat 8. STRUKTURA SPOŁECZNA - lektura 3. Max Weber „ Klasy, stany, partie - podział władzy w obrębie wspólnoty ” Sposób, w jaki w danej społeczności rozdziela się „godność” społeczną między typowe grupy w niej uczestniczące, będziemy nazywać „ładem społecznym”. Do ładu prawnego ma się on podobni...

Socjologia - koła wyższe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

MILLS „ELITA WŁADZY” „Koła wyższe” uwaga Text analizuje problematyke kół wyższych w USA.A nie w Europie. dla zwykłych ludzi władza dostępna jest tylko w granicach środowiska w którym się obracają. Na ich postawy wpływają „wielkie wydarzenia” które zachodzą poza zasięgiem ich wpływu. Struktura sp...

Komu globalizacja a komu lokalizacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1883

Zygmunt Bauman Glokalizacja czyli komu globalizacja a komu lokalizacja Glokalizacja Proces wybierający i zespalający globalizujące i lokalizujące trendy Polega na: Redystrybucja przywilejów i upośledzeń Bogactwa i ubóstwa Zasobności w środ...

Socjologia - kontrola społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1113

KONTROLA SPOŁECZNA Kontrola społeczna to wszelkie mechanizmy uruchamiające, a niekiedy i wymuszające współdziałanie, które utrzymuje porządek społeczny. Zachowania niemieszczące się w ramach wzorów uznanych i dopuszczanych spotykają się z sankcjami. Sankcje są jednym z elementów kontroli społecz...