Komu globalizacja a komu lokalizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komu globalizacja a komu lokalizacja - strona 1 Komu globalizacja a komu lokalizacja - strona 2 Komu globalizacja a komu lokalizacja - strona 3

Fragment notatki:


Zygmunt Bauman
Glokalizacja czyli komu globalizacja a komu lokalizacja Glokalizacja Proces wybierający i zespalający globalizujące i lokalizujące trendy Polega na: Redystrybucja przywilejów i upośledzeń Bogactwa i ubóstwa Zasobności w środki i impotencji Mocy i bezsilności Wolności i zniewolenia Jest procesem budowy nowego uwarstwienia świata na innych niż dotąd zasadach Jest procesem budowania nowej samoodtwarzającej się hierarchii o ogólnoświatowy zasięgu Co dla jednych jest wolny wyborem dla innych jest zrządzeniem okrutnego losu → liczba tych innych rośnie a ich desperacja pogłębia się gdyż nie mają widoków na godziwą egzystencje, dlatego też można myśleć o glokalizacji jako o procesie koncentracji kapitału, środków finansowych oraz jako o monopolizacji szans swobodnego działania. Obecnie „ład” = równoznaczny z pojęciem kontroli, nadzoru → te łączą się z ustalonym kodeksem postępowania oraz możliwościami zapewnienia posłuchu dla jego zasad. Oznacza to, że ład to nie stan w jakim rzeczy się znajdują , ale raczej sposób administrowania nimi oraz czynności które prowadzą do zaprowadzenia ładu. Zaistnienie „Nowego Nieładu Światowego” (Kenneth Jowitt) Wyraża coś więcej niż zaniepokojenie sytuacją załamania się wielkomocarstwowych bloków , które nastąpiło wraz z upadkiem ZSRR Rozdzielenie na dwa bloki przewrotnie zespalało świat w całość i pozwoliło stworzyć pewną wizję „globalnego ładu” Świat był całością, gdyż każdemu fragmentowi globu przypisywano znaczenie dla „ładu światowego” , czyli dla interesów i bezpieczeństwa wielkomocarstwowych obozów
Nic nie mogło być obojętnym z punktu widzenie równowagi dwóch supermocarstw.
Wszystko co się w świecie działo miało znaczenie
Gdy nastąpił koniec Wielkie Schizmy → świat przestał być jednym, niepodzielnym i wszechogarniającym polem bitwy = nie wydaje już się być całością Obecnie świat jest miejscem gdzie pojawiają się znikąd w miejscach trudnych do przewidzenia różnego rodzaju siły, niepodległe żadnej wspólnej sile i których nikt nie umie zatrzymać.= nikt dziś nie ma kontroli nad światem ani nad jego losami.
Nie wiadomo też na czym ta kontrola miałaby polegać → źródła kontroli i nadzoru są zlokalizowane ale nie mają one mocy decydowania dla „całej ludzkości”
Ten nowy kształty świata , a raczej sposób jego przeżywania, wyraził się w pojęciu „globalizacja” = wizja świata sterowanego przez nie podające się kontroli siły

(…)

… wykonawcza i ustawodawcza zaczyna wprowadzać pewne militarne, gospodarcze i kulturalne elementy.
Militarne → w cel ochrony
Gospodarcze → by zbilansować wydatki
Kulturalne → by utwierdzać własną tożsamość i przeciwstawiać się tożsamościom konkurencyjnym.
Tylko niewiele grup etnicznych mogło sprostać tym wymogom. Dlatego też gdy państwa suwerenne zajmowały się zaprowadzaniem i pilnowaniem ładu - świat…
… i niepodzielnej suwerenności każdego państwa na podległym jego władzy terenie ; zajęcie terenów, które nie podlegały żadnemu z monopoli + usuwanie sytuacji wieloznacznych W czasie zimnej wojny → każdy z bloków dbał o jakiś stopień koordynacji między ładami zawiadywanymi przez państwa, które znalazły się w jego strefie wpływów
Coraz szybciej rozprzestrzeniała się zasada ponadpaństwowej integracji państw…
…, państwa musiały zabiegać o związki ponadpaństwowe i dobrowolnie zrzekać się dużej części swojej suwerenności na ich rzecz Po upadku dwubiegunowego świata - duża liczba różnych podmiotów
Państwa które z własnej woli wyzbyły się części swojej suwerenności
Liczne grupy etniczne , zarówno te które wcześniej były zwalczane jak i całkiem nowe → domagały się własnych państw oraz prawa do ustalenia porządku…
… suwerenności terytorialnej..
Terytorialne rozdrobnienie władzy ustawodawczej i policyjnej, z jaką suwerenność terytorialna się wiąże, są dziś w skali światowej główną przeszkodą dla skutecznej kontroli nad siłami istotnie znaczącymi gdyż te mają charakter ponadterytorialny. Bauman → owszem przekonujące wywody, ale nie trafiają w sedno skomplikowania obecnej sytuacji → terytorializmu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz