Stereotypy narodowe w świadomości Polaków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stereotypy narodowe w świadomości Polaków - strona 1 Stereotypy narodowe w świadomości Polaków - strona 2 Stereotypy narodowe w świadomości Polaków - strona 3

Fragment notatki:


J. Błuszkowski „Stereotypy narodowe w świadomości Polaków”
Rozdział IV Założenia, problemy i metoda badania stereotypów narodowych Istnieje państwo bez narodu i naród bez państwa.
Państwo i naród są jednak blisko ze sobą związane. Gdy granice władzy politycznej pokrywają się z granicami narodowymi mamy państwo narodowe.
Etnopolityczny charakter stosunków międzynarodowych wyróżnia naród w sensie etnicznym
naród w sensie politycznym
Pytanie:
W jakim stopniu Polacy są przygotowani mentalnie do podjęcia wysiłku modernizacyjnego prowadzącego w założeniu do nadrobienia opóźnień i likwidacji dystansu cywilizacyjnego w stosunku do wysoko rozwiniętych krajów? Hipotezy badawcze
Polacy są zwolennikami społeczeństwa otwartego wobec obcych, znoszącego dystanse i bariery kulturowe, tolerującego odmienność i wielość tożsamości etnicznych poszczególnych grup i jednostek, dopuszczającego zapożyczenia z innych kultur narodowych jako warunek szybkiej i skutecznej modernizacji.
Polacy przejawiają przekonania i poglądy etnocentryczne przeciwstawiające się mieszaniu kultur i grup narodowych, uznając separatyzm kulturowy i utrzymywanie odrębności etnicznych za warunek zachowania tożsamości i integracji narodowej.
Stereotypy narodowe - składnik świadomości narodowej.
Naród - wspólnota wyobrażona
Etnonim - autoidentyfikacja wspólnoty etnicznej.
Nie ma sensu badać stereotypów poszczególnego społeczeństwa. Istnieje kontekstowa zależność stereotypów. Są dwa wymiary:
powiązanie percepcyjne autostereotypu z heterostypemami
współzależności pomiędzy heterostypami
W badaniu empirycznym należy stosować te same założenia teoretyczno-metodologiczne, które obowiązują w badaniach innych form świadomości społecznej.
Sondaż o charakterze ilościowym został poprzedzony pilotażowym badaniem jakościowym na temat stereotypów narodowych. Zastosowano metodę zogniskowanych wywiadów grupowych.
przekonania i opinie wyrażane są spontanicznie
grupy fokusowe - dużo różnych poglądów i komentarzy
zogniskowanie wokół tematyki - wypowiedzi otwarte
Wskazywanie narodów
metoda spontanicznego wskazywania przez badanych
które narody przychodzą Państwu na myśl w pierwszej kolejności? które narody wskazane przez Państwo są ważne dla Polski i Polaków? Wskazywanie listy cech
wybór z listy zawierającej 84 określenia przymiotnikowe
jakie przychodzą Państwu na myśl skojarzenia związane ze wskazywanymi narodami? jakie są najbardziej charakterystyczne cechy typowych przedstawicieli tych narodów?

(…)

… i wytwory zachowań jako znaki rozpoznawcze grupy
Kryterium aksjologiczne - wartości, które grupa wyznaje i kultywuje
A. Kłoskowska - autostereotyp narodowy skorelowany z tożsamością narodową
Tożsamość narodowa - utrwalone i przekazywane z pokolenia na pokolenie wzory kulturowe autopercepcji wspólnoty narodowej, należące do zakresu symbolicznej kultury, będące nieprzekazywalną i innym narodom…

Pozytywne cechy: odwaga, honor, lojalność obywatelska, patriotyzm
Negatywne: brak dyscypliny, rozrzutność, skłonność do nadużywania alkoholu
Polacy, inaczej niż Europejczycy z Zachodu, przypisują sobie wartości wspólnotowe-narodowe, religijne, rodzinne. Zachód - indywidualizm
Autostereotyp ma postać patriotyczno-heroiczną.
Sylwetki:
Polak-katolik - religijność, opatrzność boska da niepodległość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz