Jednostka jako istota społeczna 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostka jako istota społeczna 2 - strona 1 Jednostka jako istota społeczna 2 - strona 2 Jednostka jako istota społeczna 2 - strona 3

Fragment notatki:


Temat 1-2 - jednostka jako istota społeczna. I E.Aronson „Człowiek istota społeczna”- Poznanie społeczne 1. Jak nadajemy sens światu:
a)powszechny pogląd-racjonalność procesów poznawczych-każda jednostka dokłada wszelkich starań, aby mieć słuszność i wyznawać poprawne poglądy i przekonania
- Bentham ( XVIIIw. filozof)-stosujemy „ rachunek szczęścia ”(najwięcej przyjemności, najmniej przykrości), by ustalić, co jest dobre, a co złe - H.Kelly (psycholog społ.)-ludzie starają się postępować jak „ naiwni naukowcy ”- chcąc wyjaśnić, dlaczego ludzie postępują tak, a nie inaczej, szukają 3 informacji: o konsekwencji(czy zawsze tak), powszechności(czy inni tak) i specyficzności działania danej osoby
b)racjonalne myślenie wymaga
-dostępu do dokładnych, użytecznych informacji
-nieograniczonych środków umożliwiających przetwarzania istotnych danych
c)warunki są rzadko spełnione w życiu codziennym, gdyż
-nie mamy perspektywy nacechowanej bezstronnością i wszechwiedzą
-nie mamy wolnego czasu ani środków na wszechstronną analizę każdego problemu
d)szukamy drogi na skróty-wg psychologów społ. S.Fiske i S.Taylor ludzie są „ skąpcami poznawczymi ”-zawsze starają się oszczędzać swoją energię poznawczą, upraszczając złożone problemy, co może prowadzić do poważnych błędów(np. gdy zignorujemy istotną informację)
2. Wpływ kontekstu na ocenę społeczną:
a) kontekst społ. -sposób przedstawiania i opisywania różnych rzeczy; wpływa na ocenę społ.(jest więc względna) i procesy poznawcze
b) alternatywy porównawcze -ocena zależy od punktu odniesienia, jakim posługujemy się przy dokonywaniu porównań
-obiekt może wydawać się lepszy lub gorszy, zależnie od jakości obiektów, z którymi go porównujemy
-efekt kontrastu-kontrast oznacza uwydatnianie różnic-jeśli jakiś obiekt zestawimy z podobnym, lecz nie tak dobrym, to obiekt ten ocenia się jako lepszy, niż byłby oceniony normalnie
c) wstępna aktywizacja i dostępność pojęć
-to, jak interpretujemy zdarzenia społ. zależy od tego, o czym w danej chwili myślimy, jakimi przekonaniami i kategoriami się posługujemy(różne u różnych osób)
-może to być także uzależnione od procesu wstępnej aktywizacji-pojęcia aktywizowane niedawno i często łatwiej przychodzą na myśl, są więc używane do interpretowania np. gdy media poruszają często jakiś temat, widzowie przypisują mu największą ważność
d) sposób podania informacji -czy dany problem jest przedstawiony w taki sposób, że zdaje się reprezentować zyski, czy straty
-ludzie nie lubią strat i starają się ich unikać
-sposób ujęcia problemu może mieć ogromne znaczenie dla decyzji


(…)

… ich osobowości i postaw
8. Trzy możliwe błędy w wyjaśnianiu zdarzeń społecznych:
a)podstawowy błąd atrybucji-skłonność do przeceniania znaczenia czynników osobowościowych w porównaniu z sytuacyjnymi czy środowiskowymi przy wyjaśnianiu przyczyn zachowania
b)błąd działającego i obserwatora
-skłonność działających do przypisywania własnych działań czynnikom sytuacyjnym, podczas gdy obserwatorzy skłonni…
…-bo pod wpływem stereotypu dostrzegamy jakiś związek, który zdaje się dowodzić, że ten stereotyp jest prawdziwy
d)skutki podziału na „grupę własną” i „grupę obcą”
-jeden z najb. rozpowszechnionych sposobów kategoryzowania ludzi
-efekt nierozróżniania członków grupy obcej-uważamy ich za bardziej podobnych do siebie -faworyzowanie członków grupy własnej-skłonność do uznawania za lepszą pod każdym względem…
… tego, co już zostało ustanowione, do utrzymania istniejącej wiedzy, przekonań, postaw i hipotez
c)konserwatyzm poznawczy pozwala postrzegać świat jako system spójny i stabilny
d)wady
-błędne posługiwanie się nieodpowiednimi kategoriami-zniekształcanie faktów i pomijanie ważnych informacji
-niewłaściwe użycie heurystyki-podjęcie niekorzystnej decyzji
-problemy społ: rasizm, seksizm, uprzedzenia
7. Jak postawy…
…, lecz nieskutecznych wysiłków i coraz częstszego stosowania niedozwolonych, ale bardziej efektywnych
-odwoływanie się do działania przypadku, pecha lub trafu
+u tych, którym się powiodło-wyraz skromności lub wyjaśnia częstą rozbieżność między zasługą a nagrodą
+ludziom, którym się nie powiodło-umożliwia zachowanie poczucia własnej wartości w obliczu porażki lub osłabić motywację do dalszych wysiłków
c)rytualizm
….; doświadczenie zdobyte w jednym uosobieniu wpływają na późniejsze usposobienia; życie społ. podlega ewolucji do późnego wieku, ale dążności rozwinięte w pierwszym okresie życia nadają główny kierunek tej ewolucji
h)biografia społeczna-historia udziału osobnika w świecie społ.
i)osobowość społ. jest wypadkową tego, co typowe, powtarzalne i indywidualności
3. Każdy wzór osobowy zawiera cztery składniki:
a)jaźń
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz