Socjologia - opracowanie zagadnień - Tożsamość człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - opracowanie zagadnień - Tożsamość człowieka - strona 1 Socjologia - opracowanie zagadnień - Tożsamość człowieka - strona 2 Socjologia - opracowanie zagadnień - Tożsamość człowieka - strona 3

Fragment notatki:

Socjologia - opracowanie głównych zagadnień Socjalizacja - wg pedagogiki jest to dostosowanie, adaptacja. Socjologia- przygotowywanie do zmiany, do tego co jest i co może nastąpić. Trzy etapy socjalizacji: (podz. wg Bergera i Lukmana) 1)Socjalizacja pierwotna- w domu rodzinnnym człowiek uczy się norm, tzw. kręgosłupa moralnego, 2) Socjalizacja wtórna- wpływ innych instytucji tuż przed szkołą a potem szkoła, 3) Socj. krytyczna- posiadanie kompetencji społecznych. Etapy rozwoju moralnego wg Labrance i Kolhberga: 1) poziom rozwoju moralnego prekonwencjonalny- anomia, 2) poziom rozw. moral. konwencjonalnego- heteronomia, 3) poziom rozw. mor. postkonwencjonalnego- autonomia. Etapy rozwoju tożsamości człowieka: 1. Tożsamość naturalna, 2. Tożs. roli, 3. Tożs. „ja”. Kompetencje społeczne: - kompetencja instrumentalna (zdobywana w szkole czyli wiedza). Izonomia rozwojowa- przeniesienie odpowiedzialności na inną osobę (rodzi postawy roszczeniowe- „mnie się należy”); - kompetencja komunikacyjna- umiejętności przekazu wiedzy którą uzyskaliśmy, umiejętność mówienia we własnym języku jest źle postrzegane przez n-la; - kompetencja emancypacyjna czyli odwaga, to umiejętność radzenia sobie w syt. trudnych. System społeczny- zespół elementów powiązanych ze sobą strukturalnie ludzi. System społ. szkoły posiada podsystemy:- uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja, społeczność lokalna. Celem jest ukształtowanie człowieka społecznie użytecznego. Szkoła powinna uczestniczyć w kształtowaniu osobowości które przejdą na etap socjalizacji krytycznej. Szkoła nie wspomaga jednostki tylko system. Postawy: - post. transformatywna- post. twórcza; post. akomodacyjna
- komformistyczna; post. bierna; post. agresywna. Program ukryty może być w organizacji przestrzeni, w architekturze, w programie nauczania, w podręcznikach, w oczekiwaniach n-la, w egzaminowaniu. Ambiwalencja- różny stosunek do tej samej sytuacji ludzi i rzeczy np. szanujemy n-la bo się go boimy. Organizacja przestrzeni wymusza określone zachowanie człowieka. Program ukryty w zachowaniu n-li: Dominacja n-la: Przemoc: bezpośrednia, pośrednia (symboliczna, strukturalna); fizyczna i opresja psychiczna. Habitus- pochodzenie, dziedzictwo kulturowe. Habitus pierwotny (od rodziny) i wtórny (od instytucji). Habitus - są to mechanizmy interpretacyjne, symbolika, pojęcia, tradycja, obyczaje. Przemoc symboliczna polega na tym że habitus pierwotny wpływa na to jakie szanse życiowe mamy w przyszłości. Status rodziny wpływa na nasze szanse rodziny. Przemoc strukturalna (autor pojęcia ks. J.Galtung)- w szkole polega na tym że szkoła z góry jest pierwszym selekcjonerem. Wąskie kierunki kształcenia, krótkie kursy, wąskie specjalizacje.

(…)

…. Zgadywanie odpowiedzi na unikanie odpowiedzi. Komformizm: - przymilność- wkraść się w łaski osób posiadających władzę; - podporządkowanie: optymistyczne (występuje na starcie) i instrumentalne (gdy mamy określony cel); - rytualizm- pozytywne ustosunkowanie się do środków i metod stosowanych w szkole, obojętność wobec celu dlaczego to się robi; - oportunizm- obojętność wobec celów, środków, zasad, reguł…
…). Postawy jakie powstają to bierność, komformizm, akomodacja, agresja. Rytuał i rutyna: rytuał jest potrzebny w szkole, jest on szkieletem tradycji na którym buduje się różne czynności.Rytuał jest związany z rutyną. Ludzie lubią rutynę, lubią znać swoje stałe punkty. Rutyna powoduje u dzieci określone postawy j/w. Czynniki warunkujące sylwetkę zawodową n-la: 1) Nasze doświadczenia ze szkoły (gdy sami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz